Göteborgs Hamn AB - Startsida

Avgörande vattenarbeten klara i bygget av ny hamnterminal

14:41 - 27 maj 2019 / Nyhet

En viktig milstolpe är nådd i det största hamnutvecklingsprojektet i Göteborgs hamn på 40 år. Första etappens vattenarbeten nu är avklarade och bygget av den nya, 220 000 kvadratmeter stora hamnterminalen kan gå in i nästa fas.

Visionsbild av den nya hamnterminalen i Arendal. Terminalen väntas stå klar 2025. Bild: Göteborgs hamn AB.

Det var i höstas som byggnationen av en helt ny hamnterminal i Göteborgs hamn gick in i skarpt läge. Då inleddes etapp ett i byggnationen med att slå ner 1500 pålar genom havsbotten ner i berggrunden, för att stabilisera inför bygget av sprängstensvallar runt Arendalsviken.

– Det känns väldigt spännande att nu äntligen sätta spaden i backen för det största utvecklingsprojektet i hamnen sedan 70-talet. Terminalen är en viktig del av hamnens långsiktiga expansionsplaner och kommer att stärka Göteborg ytterligare som Nordens logistikhuvudstad, sade Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB inför starten av etapp ett i höstas.

Etapp ett: avklarad
I april färdigställdes de huvudsakliga arbetena i den första etappen, där pålnings- och invallningsprojekten varit de största delarna. Med detta är också alla vattenarbeten för etapp ett avklarade i bygget av den nya terminalen.

Terminalområdet som det ser ut idag. I och med den kompletta invallningen har Arendalsviken nu blivit en bassäng. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Allt har dock inte flutit på helt problemfritt då man stött på olika utmaningar längs vägen, bland annat oförutsedda geotekniska förhållanden som påverkat pålningsarbetet.

– Men vi har kalkylerat med att oförutsedda utmaningar kan dyka upp längs vägen, och de har inte lett till några följdförseningar och sinkar inte heller projektet i sin helhet. Vi håller tidplanen och projektet är redo för nästa fas, säger Joakim Grenmarker, projektledare på Göteborgs Hamn AB.

Samverkan med närliggande terminaler
Den nya terminalen byggs i Arendal, alldeles intill Göteborgs hamns roroterminaler där närmare 2000 trailers lastas och lossas dagligen. Det krävs hög grad av samverkan för att både nybyggnation och löpande terminalverksamhet ska kunna pågå samtidigt på ett effektivt sätt.

– Terminaloperatören Gothenburg Roro Terminal och entreprenören NCC har från början varit väldigt positiva, lösningsorienterade och villiga att anpassa sina verksamheter för varandra. Det är de viktigaste anledningarna till att arbetet fortlöpt så pass väl som det gjort hittills, säger Joakim Grenmarker.

Nästa etapp: planspräning av kulle
Nästa stora arbete i bygget blir att planspränga den intilliggande Södra kullen. Det frigör nya terminalytor, samtidigt som sprängstenen från Södra kullen används som fyllnadsmaterial i invallningen för att skapa ytterligare terminalytor. Sprängningsarbetet inleds i slutet av 2019.

Terminalen beräknas stå färdig 2025, men delar av ytorna kan tas i anspråk redan innan dess.


Fakta: Nya hamnen i Arendal
Terminalyta: 220 000 kvadrameter
Kajlängd: 460 meter
Djupgående vid kaj: Tolv meter
Tidvatten- eller isrestriktioner: Nej
Möjlig järnvägsanslutning: Ja

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn utnämnd som en excellent och jämställd arbetsgivare

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Nordens första ladd- och vätgasstation för tung trafik byggs i Göteborgs Hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Klart: Göteborgs Hamns Energihamn elansluter tankfartyg från 2023

Läs hela artikeln