Göteborgs Hamn AB - Startsida

Aurora 23 – stor militärövning i och kring Göteborgs hamn

11:26 - 17 apr 2023 / Nyhet

Mellan den 17 april och 11 maj 2023 genomförs den militära övningen Aurora 23, som blir en av de största i Sverige på många år. Militär personal kommer vara mer synlig än vanligt. För Göteborgs hamns del innebär detta att övningar kommer att ske 23-24 april i hamnområdet. Den 25-28 april sker de utanför.

Bild: Försvarsmakten.

23-24 april Hamnskyddsövning
Exakt vad som kommer att ske under dessa två är sekretessbelagt, men under dessa dagar kommer övningsverksamheten vara som mest intensiv inom hamnområdet. Ingen produktion eller infrastruktur i-, till eller ifrån Göteborgs hamn ska påverkas. Dock kommer man att kunna se och höra aktiv verksamhet om man rör sig i hamnområdet, både på vatten och på land.

25-28 april Försvarsmaktsövning
Från den 25 april till den 28 april kommer övningen fortsätta utanför Göteborgs hamnområde och den kommer att synas och höras. Övningen i sin helhet är planerad så att ingen verksamhet i Göteborgs Hamn ska störas utan full produktion gäller.

29 april-7 maj Sjöfartsskyddsövning
Under denna period övergår övningen i ett annat skede på Västkusten. Här ligger fokus mer på sjö.

Det vi vet är att det kommer att ske lösskjutning under vissa moment. Det kommer även att genomföras övningar på vattnet. Det kommer också att ske ett antal örlogsbesök från olika länder.

Bakgrund: Ytterligare Aurora 23-info från Försvarsmakten

Mellan den 17 april och 11 maj 2023 genomförs den militära övningen Aurora 23. Övningen är en av de största i Sverige på många år och kommer bland annat orsaka störningar i trafiken. Militär personal kommer vara mer synlig än vanligt.

Vad händer?
Mellan 17 april och 11 maj ska över 26.000 personer från armén, marinen, flygvapnet, hemvärnet och militärer från 14 andra länder öva tillsammans. Övningen syns i hela Sverige men främst i de södra delarna av landet och på Gotland. Man övar allt från beredskapshöjning och mobilisering till stora samordnade anfall på marken, i luften och till sjöss. Syftet med Aurora 23 är att höja förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige.

Aurora 23 – Försvarsmaktens webbplats

Hur påverkar det mig?
Försvarsmakten övar på sina egna övnings- och skjutfält men även på privat mark. I dessa områden kommer markägare och boende informeras. Stora militära transporter på vägarna påverkar trafiken. Lågt flygande helikoptrar och stridsflyg kan orsaka överraskande buller. Militär personal är mer synlig än vanligt. 

Läs på Försvarsmaktens webbplats om var övningarna kommer att ske.

Se aktuellt trafikläge på Trafikverkets webbplats.

Radiosänt mobiliseringsmeddelande
För att på ett realistiskt sätt öva mobilisering kommer den 24 april ett mobiliseringsmeddelande att sändas ut i radio i samband med starten av Aurora 23. Meddelandet kommer att sändas via Sveriges Radio P4 över hela landet, ungefär som ett meddelande från Trafikredaktionen. Det är första gången ett mobiliseringsmeddelande sänds via radio inför en övning i modern tid.

Ungefär så här kommer det att låta när meddelandet sänds:
"Detta meddelande är en del av försvarsmaktsövningen Aurora 23. Idag den 24 april, inleds Aurora 23. Du som har fått en inkallelse till krigsförbandsövning (KFÖ) med start den 24 april, ska nu så snart som möjligt inställa dig på den plats som anges i inkallelseordern. Din inkallelseorder gäller, detta är en komplettering. Har du en inkallelseorder med ett annat datum för inryckning, ska du inställa dig den dag som står på inkallelsen. Aurora 23 är en övning och ordern om inställelse gäller endast dig som tidigare har fått en skriftlig inkallelseorder."

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn tecknar systerhamnsavtal med kinesisk storhamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Satsa på Sveriges Corehamnar - Störst klimatnytta enligt undersökning från IVL

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn stärker samverkan med techindustrin

Läs hela artikeln