APM Terminals investerar ytterligare 250 miljoner i Göteborgs Hamn

08:58 - 10 mar 2017 / Nyhet

Göteborgs Hamn AB och APM Terminals Gothenburg har undertecknat ett tillägg till det befintliga avtalet. Tillägget innebär ett ambitiöst volymåtagande samt ett investeringsprogram på cirka 250 miljoner kronor fram till 2024.

APM Terminals övertog verksamheten i containerterminalen i januari 2012. I samband med överlåtelsen rullades ett investeringsprogram ut på cirka 780 miljoner kronor.

“APM Terminals är stolta över att samarbeta med Göteborgs Hamn AB för att stimulera Sveriges ekonomiska tillväxt och öka vår närvaro i den globala handeln. För att kunna få en långsiktig stabilitet för våra kunder och medarbetare, är det nu väsentligt att vi får en snabb lösning på den aktuella konflikten i containerterminalen, säger Henrik Kristensen, VD, APM Terminals Gothenburg”. 

APM Terminals övertog verksamheten i containerterminalen i januari 2012. I samband med överlåtelsen rullades ett investeringsprogram ut på cirka 780 miljoner kronor. När programmet nu är avslutat har omfattande uppgraderingar av terminalen gjorts, inklusive två nya superpostpanamax-kranar, längre och fler järnvägsspår, nya järnvägskranar och nya dieselelektriska grensletruckar. 

Tillägget innebär ett ambitiöst volymåtagande samt ett investeringsprogram på cirka 250 miljoner kronor fram till 2024.

Göteborgs Hamn AB och APM Terminals har kommit överens om att den nuvarande krankapaciteten i terminalen är tillräcklig, vilket innebär att den tredje kajkran som ursprungligen planerades, inte behövs i nuläget. Istället har ett tillägg till avtalet tecknats som består av två delar; en marknadsandelsgaranti och ett nytt investeringsprogram på 250 miljoner kronor. Båda delarna gäller fram till 2024. Investeringsprogrammet kommer att fokusera på förbättrad kundservice och produktivitet både på land- och sjösidan. 

Vi är mycket nöjda med det nya tillägget som innebär att APM Terminals kommer att fortsätta sina kraftfulla investeringar i hamnen, samtidigt som de åtar sig långsiktiga och ambitiösa volymmål. Just nu ligger all fokus på att lösa den fackliga problematiken i terminalen, vilket är helt nödvändigt för att återfå marknadens förtroende, men när en lösning väl är nådd skapar det nya avtalet goda förutsättningar för framtida tillväxt, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

För mer information:

Annika Hilmersson, kommunikationsansvarig, APM Terminals Gothenburg,

Tel: + 46 10 122 22 30, annika.hilmersson@apmterminals.com                                                                                                                                        

Cecilia Carlsson, kommunikationschef Göteborgs Hamn AB

Tel: +46 70 508 66 32, cecilia.carlsson@portgot.se

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Besked om farledsfördjupning i Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Ny anläggningschef på Göteborgs Hamn AB

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Gasleverantör klar för ny LNG-anläggning i Göteborgs hamn

Läs mer