2015 klimatneutralt år för Göteborgs Hamn AB

10:48 - 01 okt 2015 / Nyhet

I år blir Göteborgs Hamn AB för första gången ett klimatneutralt bolag. Genom att satsa på solceller, biogas och fjärrvärme och andra miljöåtgärder har utsläppen bantats ned till ett minimum. Resten kompenseras för genom att köpa kinesisk vindkraft.

Att nå nollnivå för koldioxidutsläpp i en verksamhet som Göteborgs Hamn AB är praktiskt taget omöjligt sett till de förutsättningar som råder på energiområdet idag. Men genom envist miljöarbete hålls bolagets utsläpp nere till ett minimum.

Under året har uppvärmningen av fastigheter och rörledningar i Energihamnen bytts ut till biogas och fjärrvärme. Hamnen har också investerat i solceller och byggt en 250 kvadratmeter stor solcellsanläggning på huvudkontorets tak.

Den koldioxid som bolaget ändå genererar härstammar till stor del från elförbrukning, uppvärmning av lokaler och drift av arbetsfartyg och produktionsfordon. I sammanhanget, sett till de koldioxidutsläpp hamnen genererar totalt sett, står Göteborgs Hamn AB endast för en mindre andel. Men den klimatkompenseras för ner till sista gram, vilket gör bolaget klimatneutralt år 2015.

—     Att nå målet att vara ett klimatneutralt företag är viktigt för oss, dels för att ta vårt ansvar för klimatet men också för att vara trovärdiga i vårt samarbete med andra aktörer, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Bidrar till ökad vindkraft i Kina
Klimatkompensationen görs i en vindkraftspark i Jilin-provinsen i nordöstra Kina som drivs uteslutande av pengar från klimatkompenserande företag. Med Göteborgs Hamn AB:s hjälp kan regionen, som domineras av kolkraftverk, minska koldioxidutsläppen med samma mängd som Göteborgs Hamn AB genererar.

—     Men de exakta siffrorna på våra koldioxidnivåer för året har vi ännu inte klara eftersom året inte är slut, därför kan vi inte säga exakt vilka nivåer vi kommer att kompensera för. Men av allt att döma kommer vi att hamna under vårt mål som ligger på max 520 ton, säger Magnus Kårestedt.

I år blir Göteborgs Hamn AB för första gången ett klimatneutralt bolag.

Satsningen på att bli ett klimatneutralt bolag är bara en av pusselbitarna i Göteborgs Hamn AB:s långsiktiga miljöarbete. Den innefattar också bland annat rabatterade hamntaxor för miljövänliga fartyg, möjligheter till elanslutning från kaj och investeringar för omställning till flytande naturgas, LNG, som fartygsbränsle.

—    Vår position som Skandinaviens största hamn ger oss möjligheter att inspirera och skapa miljövänliga incitament åt andra aktörer. Vi försöker ständigt hitta nya åtgärder för att påverka sjöfarten i grön riktning, avslutar Magnus Kårestedt.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

TROTS COVID-19 – GÖTEBORGS HAMN ÄR FORTSATT ÖPPEN

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamns hantering av Coronaviruset

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamns kunder allt nöjdare med hamnen

Läs mer