Magnus mening: "14,2 meter räcker inte"

13:50 - 01 maj 2016 / Nyhet

I takt med att de stora oceangående fartygen växer ställs allt högre krav på hamnarna de anlöper. I Göteborgs Hamn, som anlöps av värdens allra största fartyg, utgör farledsdjupet en flaskhals och som måste åtgärdas. Det är en kostsam historia, men ger samhällsekonomiska vinster och gynnar stora delar av det svenska näringslivet.

Många stora infrastrukturprojekt genom världshistorien, från viadukterna i Rom till Tingstadstunneln i Göteborg, har en sak gemensamt – de uppfattades som onödiga eller alldeles för väl tilltagna vid den aktuella tidpunkten.

Ett problem brukar ligga i att man utgår ifrån nuläge i alldeles för stor utsträckning istället för att titta på långsiktiga prognoser när man räknar på satsningarna. Med tiden brukar det visa sig vara fel. Inte alltid, men ofta.

När vi fördjupande farlederna här i Göteborgs Hamn för drygt tio år sedan uppfattade många det som ett väl tilltaget projekt. Röster höjdes som sade att fartygen inte kommer att fortsätta växa och gå djupare lika snabbt som de tidigare gjort, och det skulle inte gå att räkna hem ett sådant dyrt projekt. Men fördjupningen genomfördes och projektet blev mycket lyckat. Vi kunde fortsätta erbjuda svensk industri ett brett linjeutbud, inklusive den viktiga direktsjöfarten. 

Nu är vi där igen. Farledsdjupet utgör återigen en flaskhals. De allt större oceangående fartygen har växt ytterligare och vissa har redan nu svårt att anlöpa Göteborgs Hamn – trots att vi är Nordens största. 14,2 meters djup räcker inte.

Trafikverket har gjort en studie som visar på samhällsekonomiska vinster med att fördjupa farleden till Göteborgs Hamn. En sådan fördjupning är viktig för att Sverige ska kunna behålla direkttrafiken till sjöss, och att Nordens största hamn även framöver ska ha ett linjeutbud som stärker svenskt näringsliv.

/Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn AB

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Ny omlastningsterminal snart redo för driftstart

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Flytande koldioxid snart i hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Branden i Älvsborgshamnen släckt – räddningsinsats avslutad

Läs mer