Göteborgs Hamn AB - Startsida

Trähus från dalarna

Svenska Tomoku Hus är trähus som tillverkas i hjärtat av Dalarna. 50 dagar senare byggs de upp i Japan.

Varje år exporteras närmare 1300 Tomoku Hus från fabriken i Insjön till kunder i Japan. Resan börjar med tåg till Göteborgs Hamn. Därifrån fortsätter husen med fartyg till andra sidan jorden för att slutligen levereras med lastbil till en byggarbetsplats mitt i Tokyo.

Dag
1
Dag
1

I hjärtat av Dalarna

Mitt i Dalarna ligger Insjön, en tätort med cirka 2150 invånare. Här ligger också företaget Tomoku Hus som tillverkar svenska trähus som exporteras till Japan. I fabriken tillverkas främst väggmoduler i olika storlekar, men även fönster, dörrar, bjälklag och takstolar.

Raka spåret till Göteborg

När delarna till husen är färdiga packas de i containrar för vidare transport med tåg till Göteborgs Hamn. Varje container packas systematiskt efter en egen ritning så att utrymmet utnyttjas optimalt. Det gör också att produkterna håller sig ordentligt på plats under den långa resan.

 • Varje veckodag anländer järnvägspendeln till Insjön klockan 11.00 på förmiddagen. När alla containrar har lastats på tåget börjar resan mot västkusten. Rutten kan gå väster eller öster om Vänern och tar cirka sex och en halv timme.

 • Genom att transportera husen på järnväg till Göteborgs Hamn sparar Tomoku Hus pengar och skonar miljön. Dessutom går tåget direkt till hamnen vilket gör att det inte finns någon risk att godset kommer på villovägar. • Nästan hälften av alla containrar som transporteras till och från Göteborgs Hamn kommer med tåg.

Dag
2
Dag
2

Omlastning i Göteborgs Hamn

Vid midnatt rullar tåget från Insjön in i Göteborgs Hamn. Tåget går nästan ända fram till kajen inne på containerterminalen. Här lastas containrarna av och blir ståendes på terminalen högst en dag innan de lyfts ombord på ett lastfartyg och fortsätter resan mot Asien.

 • Fartygsresan går till Japan via Kina.

 • Den vanligaste rutten till Japan går via Suezkanalen.

 • 37dagar

  Efter 37 dagar kommer fartyget fram till Yantian i sydöstra Kina. Här lastas containrarna om till mindre fartyg.

 • 7dagar

  Från Kina till Japan tar resan drygt en vecka. Det är något längre tid än för några år sedan. Numera kör rederierna nämligen med så kallad "slow steaming", vilket betyder att de minskar farten med några knop och därmed också utsläppen.

Dag
42
Dag
42

Yokohama nästa

Hälften av alla Tomoku Hus som exporteras till Japan kommer in via hamnen i Yokohama. Här lastas containrarna om till lastbil och fortsätter resan till något av Sweden Houses lager. Sweden Houses är delägare i Tomoku-koncernen och har bland annat lager i Atsugi i Kanagawa-provinsen.

 • 45minuter

  Resan från Yokohama till lagret Atsugi tar 45 minuter.

 • Från lagret i Atsugi körs husen och modulerna vidare på lastbil direkt ut till kunderna.

Dag
43
Dag
43

Äntligen på plats i Tokyo

Efter 50 dagar har "Tomokuhusen" anlänt till Tokyo som är den främsta marknaden i Japan. De flesta husen som exporteras är enfamiljsbostäder i ett och ett halvt plan. Hög standard och nordisk design gör husen mycket populära. Dessutom är husmodulerna förhållandevis små och lätta att hantera utan maskiner, vilket är praktiskt i Japan där hustomterna ofta är relativt små.

Sammanfattning

En klimatsmart resa

Dalaföretaget Tomoku Hus exporterar närmare 1300 hus österut via Göteborgs Hamn varje år. Större delen av resan sker med containerfartyg som tar stora mängder gods, vilket innebär låga utsläpp per hus och kilometer. Dessutom kör en del fartyg med "slow steaming", vilket betyder att de minskar farten med några knop och därmed också utsläppen. Tillsammans står järnvägs- och fartygstransporterna för nästan hela transportsträckan, men förbrukar bara 85 procent av den totala energiåtgången.

Tänk om...

Om "Tomokuhusen" hade transporterats hela vägen med lastbil istället så hade de bara kommit en åttondel av sträckan med samma energiåtgång och koldioxidutsläpp.