Nynas bitumen

På Hisingen i Göteborg görs asfalt som blir ny vägbana på Inchbonny Bridge i Skottland.

Varje år exporterar det svenska oljeföretaget Nynas stora mängder bitumen till Europa. Bitumen är en oljeprodukt som blandas med krossad sten och blir till asfalt. Den används bland annat på vägarna i Skottland. Resan dit börjar på ett raffinaderi nära hamnen i Göteborg.

Dag
1
Dag
1

Från olja till bitumen

Bitumen görs av importerad råolja. Den pumpas från tankfartyg i Göteborgs Hamn till Nynas raffinaderi där den destilleras till olika produkter. Högst upp i destillationstornen utvinns lätta oljeprodukter som till exempel bensin och diesel. Längre ner utvinns de tyngre produkterna, och allra längst ner hamnar bottenresterna, vilket är just bitumen.

 • Sveriges enda tillverkare av bitumen
  Nynas är ett svenskt företag som tillverkar specialoljor. De är Sveriges största och enda leverantör av bitumen. På raffinaderiet i Göteborg arbetar cirka 75 personer med att framställa petroleumprodukter. Totalt har Nynas ca 860 anställda vid sina raffinaderier runt om i världen.
 • Grönare asfalt
  Nynäs ligger långt fram när det gäller utvecklingen för att minska miljöpåverkan inom vägindustrin. Det handlar om allt från produkter som möjliggör tyst asfalt som bullrar mindre till produkter som gör att man kan tillverka vägar vid lägre temperaturer. Vissa tekniker medför att energiåtgången och koldioxidutsläppen minskar med så mycket som 30 procent.
 • Bitumen pumpas från raffinaderiet till kajen via ett rörledningssystem.

 • 170grader

  Ledningen måste hålla minst 170 grader för att produkten inte ska bli för trögflytande.

Dag
2
Dag
2

Från ledning till båt

I Energihamnen i Göteborgs Hamn pumpas bitumenet direkt över i tankfartyget. Fartyget är närmare 110 meter långt och rymmer 6000 kubikmeter. Fartyget är uppvärmt för att bitumenet inte ska stelna under transporten.

 • Skandinaviens största allmänna energihamn
  Energihamnen i Göteborg är Skandinaviens största allmänna energihamn. Varje år anlöper 2500 tankfartyg och hälften av all råolja som tas in i Sverige kommer den här vägen. I hamnen finns flera raffinaderier och lagringsbolag. Totalt hanteras över 20 miljoner ton olja och andra energiprodukter här.
 • Mängder av energislag
  Raffinaderierna i Energihamnen framställer olika produkter till svensk och utländsk industri. Förutom bitumen framställs även bensin, diesel, gasol, kemikalier, flygbränsle, propan, propen, eldningsoljor, tjockolja, gasolja, etanol, tallolja och andra bio-oljor. Andelen förnyelsebara energislag har ökat markant på senare år.
 • Fartyget med bitumen går till hamnstaden Dundee i Skottland.

 • 12knop

  Fartyget gör 12 knop och resan över Nordsjön tar ett och ett halvt dygn.

Dag
4
Dag
4

Angöring i Port of Dundee

Port of Dundee ligger på Skottlands östra sida. Här lägger fartyget till vid kajen precis nedanför Nynas egen depå. Sedan leds bitumenet genom uppvärmda ledningar från fartyget rakt in i depån.

 • Från hamnen i Dundee transporteras bitumen med tankbil till slutkunderna.

 • Hos kunden blandas bitumen ut med krossad sten och blir slutligen till asfalt.

Dag
10
Dag
10

Dags att asfaltera

Den färdiga asfalten läggs ut på de skotska vägarna. Ett exempel är på den här bron utanför Jedburgh, en dryg timme söder om Edinburgh.

Sammanfattning

En klimatsmart väg

Lasten med bitumen färdas 103 mil. Totalt släpps det ut 28 kg koldioxid per ton bitumen under transporten. 83% av resan sker med klimatsmart sjötransport. De totala koldioxidutsläppen från transporten av bitumen till vägbygget i Skottland motsvarar utsläppen från 1 månads trafik på vägen.

Tänk om...

Om bitumenet hade transporterats med lastbil istället så hade man bara kommit 1/3 del av sträckan med samma mängd koldioxidutsläpp. Då hade man fått asfaltera i Roskilde i Danmark istället.

VISA ALLA EXPORTFRAMGÅNGAR

Följ med på en annan resa