Göteborgs Hamn AB - Startsida

Billerud Korsnäs

I Body Shops butik på Oxford Street i London är de exklusiva förpackningarna gjorda av svenskt papper från BillerudKorsnäs.

Varje år skeppar BillerudKorsnäs över 250000 ton papper via Göteborgs Hamn. En stor del går till England, där kartongpappret förvandlas till exklusiva presentförpackningar och fylls med produkter från den världsomspännande kosmetikkedjan The Body Shop.

Dag
1
Dag
1

Från skogarna runt Örebro

I skogarna runt Örebro växer träden som ska bli exklusiva presentförpackningar i London. När träden avverkats och kapats i längder transporteras de med lastbil till BillerudKorsnäs bruk i Frövi. Där mals träden till flis som kokas till pappersmassa. Massan pressas och formas sedan till kartongpapper.

1000 meter i minuten

En enda pappersmaskin kan tillverka mer än 1000 meter kartong på en minut. När pappret har torkat skärs det ned i ark som packas i skyddsemballage och lastas på pallar. Pallarna lastas i sin tur på tåg direkt på bruket för vidare transport till Göteborgs Hamn.

  • Tåget går direkt från bruket i Frövi till Göteborgs Hamn. Resan tar 5 timmar.

  • Skogsindustrin är den industrin som utnyttjar den svenska järnvägen mest och står för en fjärdedel av alla järnvägstransporter.

  • Varje dag kommer och går 70 tåg med gods till och från Göteborgs Hamn. De tågen ersätter 1 400 lastbilar på vägarna.

Dag
2
Dag
2

Göteborgs Hamn

Omlastning i Göteborgs Hamn

När tåget från Frövi kommer till Göteborgs Hamn rullar det rakt in i roro-terminalen, Gothenburg Roro, och vidare in på omlastningscentralen för papper, Paper Logistics Centre. Här lyfts pappret av tåget med hjälp av truckar och lastas på så kallade kassetter. Nu är pappret redo att lastas ombord på fartyget till England.

Från Göteborg till Immingham

Kassetterna med kartongpapper från Frövi dras ombord på DFDS Seaways rorofartyg. Nu väntar en resa över Nordsjön till hamnen i Immingham på den brittiska östkusten. Från terminalen avgår cirka 16 fartyg varje vecka till destinationer i England och Belgien.

  • Englandslinjen trafikeras av det danskägda rederiet DFDS Seaways.

  • Resan från Göteborg till Immingham tar 26 timmar.

  • Varje fartyg som trafikerar Englandslinjen är utrustat med en skrubber, vilket minimerar utsläppen av svavel och partiklar.

Dag
4
Dag
4

Framme i Immingham

På fast mark i England!

England är Sveriges femte största exportmarknad. Hit exporteras stora mängder trä, papper och massa varje år. Fartyget som kommer med lasten från BillerudKorsnäs lägger till i DFDS Seaways egen terminal, Nordic Terminal, i Port of Immingham. Här dras kassetterna av från fartyget och pappret lastas om till lastbilar för vidare transport till Wimbledon.

  • Det tar drygt 3,5 timmar att köra kartongpappret med lastbil från hamnen till Wimbledon.

Dag
4
Dag
4

Framme i Wimbledon

Från kartong till förpackning

Hos Curtis PLC i Wimbledon förvandlas kartongpappret till exklusiva förpackningar åt skönhetsföretaget The Body Shop. Först trycks den grafiska designen på kartongen som sedan stansas och viks. Processen är optimerad för att så lite kartong som möjligt ska gå till spillo.

  • När förpackningarna är klara körs de med lastbil till The Body Shops fabrik i Worthing i södra England.

  • På fabriken fylls förpackningarna med olika skönhetsprodukter. Sedan distribueras de till butiker över hela världen, bland annat med lastbil till butiken på Oxford Street i London.

Dag
10
Dag
10

Äntligen på plats i London

På Oxford Street i London ligger en av Body Shops största butiker. Hit anländer de färdiga förpackningarna direkt från fabriken i Worthing. Oxford Street sägs vara Europas största shoppinggata och har över 300 butiker och 200 miljoner besökare varje år. Med andra ord en gigantisk marknad för svensk skog som förvandlats till exklusiva konsumentförpackningar.

Sammanfattning

Klimatsmart med tåg och fartyg

Sjöfarten är ett klimatsmart sätt att frakta gods på. Hela resan släppte bara ut 4 gram CO2 per förpackning. Tåget från Frövi till Göteborgs Hamn är dessutom det CO2-snålaste landtransportmedlet.

Tänk om...

Om kartongen hade körts hela vägen med lastbil istället hade man bara kommit till Holland med samma CO2-utsläpp per förpackning.

Visste du att...

Att äta en hamburgare innebär mer än fyrahundra gånger mer utsläpp än att transportera en presentförpackning från Sverige till London.