Göteborgs Hamn AB - Startsida

R/V Svea ligger i Göteborg

Just nu ligger forsknings och miljöövervaknings fartyg Svea vid Stigbergskajen i Göteborg för underhåll. Den kommer att vara där mellan den 19 och 23 april 2023.

rv-svea.PNGMellan den 19 och 23 april 2023 kommer forskningsfartyget Svea ligga vid Stigbergskajen i Göteborg för att underlätta för SMHI att underhålla sina vetenskapliga instrument ombord. Fartyget används huvudsakligen för miljöövervakning i vattnen runt Sverige med månatliga expeditioner för att mäta vattenkvalitet och fiskbestånd.

Läs mer här