Göteborgs Hamn AB - Startsida

Skandinaviens största hamn

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och porten till världen för stora delar av svensk industri.

Göteborgs hamn har ett fördelaktigt läge på Sveriges västkust. 70 procent av Skandinaviens industri och befolkning finns inom ett avstånd av 50 mil. I det området ryms de tre huvudstäderna Oslo, Köpenhamn och Stockholm. Totalt passerar nära 30 procent av Sveriges utrikeshandel via Göteborgs hamn.

Vår främsta styrka är det breda linjeutbudet. Det inkluderar till exempel direktlinjer till destinationer i Europa, Asien, Mellanöstern, Afrika och Nordamerika. Förutom direkttrafiken har vi frekventa avgångar till de stora omlastningnaven på kontinenten samt en daglig intraeuropeisk fartygstrafik.I Göteborgs hamn finns terminaler för container, roro, bilar, passagerare samt olja och andra energiprodukter.

Exporten består mestadels av stål, fordon samt skogsprodukter som papper, pappersmassa och trävaror. Importen består främst av konsumsionsvaror som kläder, möbler, livsmedel, elektronik med mera. Balansen mellan import och export är jämn i Göteborgs hamn - 50/50. Läs mer om vilka produkter som transporteras via Göteborgs hamn.

Göteborgs hamn är isfri året runt. Inseglingstiden från öppet hav till kaj är endast 90 minuter.

Göteborgs hamn i siffror

Container

776 000 TEU*

*Räknat i tjugofotscontainrar.

Roro-enheter

515 000

Bilar

234 000

Passagerare

519 000

Energi

21,6 miljoner ton

Kryssningsanlöp

59

@Model.BlockImageAlt/

Tågpendel på väg till Göteborgs Hamn

Landvägen till hamnen

Göteborgs hamn är starkt förknippad med tågtrafiken. Varje dag trafikeras tågspåren vid hamnen av cirka 70 godståg. 25 av dessa är dagliga containerpendlar som förbinder städer runt om i hela Sverige och Norge med Göteborgs hamn. Den täta tågtrafiken gör det möjligt för företag runt om i Skandinavien att använda sig av Göteborgs hamns linjeutbud för att nå sina marknader.

I Göteborg möts också alla stora Europavägar. E6 går mot Oslo eller Köpenhamn, E20 mot Stockholmsområdet eller E45 till Karlstad och vidare till landets nordligaste delar.

 

Visste du att? Varje år passerar mer än 800 000 containrar Göteborgs Hamn.
Visste du att? Varje år passerar mer än 800 000 containrar Göteborgs Hamn.
Visste du att? Varje år hanteras 41 miljoner ton gods i Göteborgs Hamn.
Visste du att? Varje år hanteras 41 miljoner ton gods i Göteborgs Hamn.

Uppdelning mellan hamnbolag och terminaloperatörer
Göteborgs Hamn AB ägs av Göteborgs Stad. Bolaget ansvarar för att underhålla, utveckla och marknadsföra hela godsnavet. Själva godshanteringen sköts av specialiserade terminaloperatörer. Dessa hittar du under Terminaler och Tjänster. Läs mer om Göteborgs Hamn AB här