Göteborgs Hamn AB - Startsida

Skandinaviens största hamn

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och porten till världen för stora delar av svensk industri.

Göteborgs hamn har ett fördelaktigt läge på Sveriges västkust. 70 procent av Skandinaviens industri och befolkning finns inom ett avstånd av 50 mil. I det området ryms de tre huvudstäderna Oslo, Köpenhamn och Stockholm. Totalt passerar nära 30 procent av Sveriges utrikeshandel via Göteborgs hamn.

Vår främsta styrka är det breda linjeutbudet. Det inkluderar till exempel direktlinjer till destinationer i Europa, Asien, Mellanöstern, Afrika och Nordamerika. Förutom direkttrafiken har vi frekventa avgångar till de stora omlastningnaven på kontinenten samt en daglig intraeuropeisk fartygstrafik.

I Göteborgs hamn finns terminaler för container, roro, bilar, passagerare samt olja och andra energiprodukter.

Exporten består mestadels av stål, fordon samt skogsprodukter som papper, pappersmassa och trävaror. Importen består främst av konsumsionsvaror som kläder, möbler, livsmedel, elektronik med mera. Balansen mellan import och export är jämn i Göteborgs hamn - 50/50. Läs mer om vilka produkter som transporteras via Göteborgs hamn.

Göteborgs hamn är isfri året runt. Inseglingstiden från öppet hav till kaj är endast 90 minuter.

Göteborgs Hamn - världens mest konkurrenskraftiga hamn
Göteborgs Hamn - världens mest konkurrenskraftiga hamn
Tåg på väg mot hamnen.

Landvägen till hamnen

Göteborgs hamn är starkt förknippad med tågtrafiken. Varje dag trafikeras tågspåren vid hamnen av cirka 70 godståg. 25 av dessa är dagliga containerpendlar som förbinder städer runt om i hela Sverige och Norge med Göteborgs hamn. Den täta tågtrafiken gör det möjligt för företag runt om i Skandinavien att använda sig av Göteborgs hamns linjeutbud för att nå sina marknader.

I Göteborg möts också alla stora Europavägar. E6 går mot Oslo eller Köpenhamn, E20 mot Stockholmsområdet eller E45 till Karlstad och vidare till landets nordligaste delar.

Till Railport Scandinavia

 

Uppdelning mellan hamnbolag och terminaloperatörer
Göteborgs Hamn AB ägs av Göteborgs Stad. Bolaget ansvarar för att underhålla, utveckla och marknadsföra hela godsnavet. Själva godshanteringen sköts av specialiserade terminaloperatörer. Dessa hittar du under Terminaler och Tjänster. Läs mer om Göteborgs Hamn AB här

 

Göteborgs Hamn i siffror

828 TEU

Container

+7% från 2020

50% av Sveriges containertransporter går via Göteborgs hamn.

Sveriges enda containerhamn för oceangående fartyg till Asien.

256 000

Nya bilar

+9% från 2020.

Sveriges största exporthamn av bilar.

Direktsjöfart till Nordamerika, Australien och Asien.

566 000

Roro enheter

+10% från 2020

60 avgångar i veckan

Trafik till Belgien, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Polen och Ryssland.

765 000

Passagerare

+30% från 2020.

Alla färjor är elanslutna vid kaj.

Corona-pandemin gav en sänkning från 1,7 miljoner passagerare/år men nu ser vi en uppgång igen. 

19,1 mTon

Energi

-11% sedan 2020.

Sveriges största energihamn.

2300 anlöp av tankerfartyg varje år.

Fokus på förnyelsebar energihantering.

458 TEU

Järnväg

+9% från 2020.

60% av containergods till och från Göteborgs Hamn går via järnväg.

Klimatsmart transport.

Kör ända fram till kaj.

70 tåg om dagen till och från Göteborgs Hamn.