Göteborgs Hamn AB - Startsida

Leverantörsinfo för Göteborgs Hamn AB

Göteborgs Hamn AB köper varor och tjänster inom ett brett område. Här hittar du information för dig som är eller vill bli leverantör till oss.

OBS – vi har ny fakturaadress f o m 1 januari 2021. Såsom innan ska all fakturering till Göteborgs Hamn AB ske via elektronisk fakturering vilket är ett lagkrav.

Göteborgs Hamn ABs uppgifter:

VAN-operatör: Visma Proceedo
GLN nr: 7381035002881
PEPPOL-ID: 0007:5560082553
Org.nr: 556008-2553

Viktigt att märka fakturan med aktuell referens som beställaren lämnar vid beställning.
Längre ned på sidan finns mer information om hur går tillväga. för att skapa E-faktura. 

Har ni frågor gällande fakturering, avtal, fakturamärkning eller övriga frågor är ni välkomna att höra av er till oss på Göteborgs Hamn AB på invoices@portgot.se eller inkop@portgot.se. För tekniska frågor gällande e-faktura till Göteborgs Hamn AB/Staden finns det information om detta på Göteborgs Stads hemsida.
Länk till Göteborgs Stads information om att fakturera
Här kan du använda kontaktformuläret för att ställa frågor.

Leverantör till oss

Att arbeta affärsmässigt i alla led av inköpsprocessen är en självklarhet för oss. Vi gör det bland annat genom att nyttja kompetensen och konkurrensen på leverantörsmarknaden. Göteborgs Hamn ABs grundvärderingar är Samverkan, Hållbarhet, Innovation och Pålitlighet. Det vill vi ska prägla även relationen mellan Göteborgs Hamn AB och dig som leverantör, det ska kännas tryggt att samarbeta med oss.

Göteborgs Hamn AB:s olika avdelningar har dagligen kontakt med många leverantörer.  På ett år köper vi entreprenader, tjänster och varor för ca 1 miljard kr, varav den största delen är tjänster och entreprenader. Det upphandlas för ännu större belopp inom hela hamnen, våra terminaloperatörer gör också en hel del upphandlingar inom ovanstående områden. Vilka våra terminaler är kan du läsa mer om under rubriken Terminaler & tjänster. Vill du bli leverantör till en terminaloperatör ska du vända dig direkt till terminaloperatören.

Vi har många leverantörer men letar kontinuerligt efter nya, som kan hjälpa oss bidra till ett ännu starkare godsnav. Tillsammans med er kan vi på ett hållbart sätt växa för att förbättra vår konkurrenskraft med hjälp av smarta, innovativa lösningar.

Du blir leverantör till oss genom att lämna anbud i våra upphandlingar. Som kommunalt bolag med hamnverksamhet följer vi Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). (Om du är nyfiken på vad det innebär får du gärna kontakta oss eller sök upp Upphandlingsmyndighetens hemsida – där finns en hel del information.)
Länk till Upphandlingsmyndighetens hemsida

Bevaka våra upphandlingar

Du hittar pågående upphandlingar på marknadsplatsen för Göteborgs Stads Inköp och upphandlingsförvaltning.
Länk till marknadsplatsen för Göteborgs Stad - Inköp och upphandlingsförvaltning
Följ länken och sök på Göteborgs Hamn AB. Här kan du ta del av förfrågningsunderlag och bilagor. 
Har du fler frågor, kontakta oss gärna via e-post (inkop@portgot.se).  

Hit skickar du ditt anbud

Det framgår av förfrågningsunderlaget när och på vilket sätt du ska lämna in ditt anbud. Klart vanligast är dock att anbudet ska lämnas digitalt via ett elektroniskt upphandlingsverktyg som heter Tendsign (www.tendsign.com). Mer information om hur det går till framgår i förfrågningsunderlaget. För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbudsansökan och anbud. Var uppmärksam på vilken som är sista dag att lämna ansökan eller anbud.
OBS! För sent inkomna anbud kan ej beaktas.
Välkommen med ditt anbud!

Manualer och andra dokument

Vi har ett antal hamnspecifika dokument  som vi brukar hänvisa till i våra upphandlingar för mer information.
Länk till hamnspecifika dokument

Söker du våra allmänna inköpsvillkor ligger detta dokument längst ned på denna sida. Vi hänvisar ibland även till dokument som är generella för Göteborgs Stad, då hittar du dessa på stadens webbplats.
Länk till Göteborgs Stad - Hållbar Upphandling - företagare
 
Observera att Hamnområdet är ett skyddsområde. Du som ska arbeta inom hamnområdet behöver därför söka tillstånd för att få lov att vistas inom hamnens område. Hitta nedladdningsbara blanketter för ansökan till tillfälligt passerkort via denna länk

Har du redan ramavtal med Göteborgs Stad?
Då kan du bli leverantör även till oss eftersom vi, som en del av Göteborgs Stad, använder stadens ramavtal i den mån de är applicerbara på vår verksamhet. 

Adresser
Länk till samtilga av våra leveransadresser.

E-fakturering till Göteborgs Hamn AB

Sedan 1 april 2019 är det lag på att vi som offentligt ägt bolag ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. (En e-faktura är en faktura som skapats, översänts och tagits emot via ett strukturerat elektroniskt format och som också ska kunna behandlas automatiskt och elektroniskt (det innebär t ex att det inte längre går att skicka faktura som e-post som pdf, då det inte är ett godkänt format).

E-fakturering kan göras via ett flertal sätt. De flesta ekonomisystem har numera en funktion som innebär att de kan ställa ut e-faktura. Har man som leverantör inte det, finns det ”fakturaportaler” där man registrerar in fakturauppgifterna. Faktura ska levereras elektroniskt/som e-faktura till Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs Hamn ABs uppgifter:

VAN-operatör: Visma Proceedo
GLN nr: 7381035002881
PEPPOL-ID: 0007:5560082553
Org.nr: 556008-2553

Viktigt att fakturan märks med en referens. Denna ska ni få från er beställare i samband med beställningen.
I och med årsskiftet har Göteborgs Hamn AB numera samma ekonomi- och inköpssystem som alla förvaltningar och flera av de kommunala bolagen inom Göteborgs stad.

Ni som idag har system för e-fakturering    
Det finns flera olika sätt att skicka e-faktura. Ofta finns möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare. 

För er som inte skickar e-fakturor idag
Göteborgs Stad (Göteborgs Hamn AB) kan ta emot och rekommenderar fakturor via nätverket PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. De format som stadens system kan ta emot i PEPPOL-nätverket är PEPPOL BIS Billing 3 alternativt Svefaktura 1.0.

Göteborgs Stad har även möjlighet att ta emot e-fakturor via VAN-operatören, Visma Proceedo, i formatet för Svefaktura. Använder ni nedanstående system eller tjänster ta kontakt med er leverantör och meddela att GHAB från och med årsskiftet 2020/2021 använder Visma Proceedo.

 • Apix Messaging
 • Inexchange
 • Pagero
 • Crediflow
 • Kofax Invoice Portal (f.d. Lexmark Expert Systems)
 • Visma SPCS
 • Swedbank
 • TietoEnator
 • Basware
 • BGC (SEB, Handelsbanken och Danske Bank)
 • Evry

Om ni inte har ett affärssystem/ekonomisystem finns det möjlighet att registrera en faktura manuellt i Stadens leverantörsportal. För att få möjlighet att registrera en faktura ta kontakt via kontaktformulär:
Länk till Göteborgs stads hemsida - Anslut till e-faktura

Mer information om hur ni kan börja skicka e-faktura och manualer hittar ni på Göteborgs stads hemsida.
Länk till Fakturera Göteborgs Stad - Företagare eller använd kontaktformuläret för att ställa frågor.

Uppgifter på fakturan

I webbformuläret finns ett antal tvingande fält. Utöver dessa fält ska det på fakturan självklart tydligt framgå vad fakturan avser och den måste precis som innan, ha korrekt referens.

Fakturan ska vara märkt med ett inköpsordernummer. Numret består av AA följt av 7 siffror, ex, AA1111111. Beställarens namn (för och efternamn) måste också finnas med.

Ta gärna kontakt med din beställare om ni har frågor om hur ni ska märka fakturan.

Betalningsvillkor
Betalning sker trettio (30) dagar netto efter godkänd leverans (eller annan överenskommelse) samt korrekt utställd och mottagen faktura. Observera att det är det datum som e-fakturan skickas från er som räknas som fakturans ankomstdag till oss. Betalning sker enligt ovan från det datumet och alltså inget annat (oavsett vad för datum som fylls i som förfallodatum i webbportalen).


Betalningspåminnelse
Eventuella betalningspåminnelser kan inte skickas som elektronisk faktura utan de ska skickas till Göteborgs Hamn AB antingen via e-post till: invoices@portgot.se eller fysiskt via posten till adressen:
Göteborgs Hamn AB
Attn. Invoices
403 38 Göteborg


Övrigt
I sammanhanget vill vi påminna om att vi inte accepterar några tillkommande avgifter såsom exempelvis för fakturering eller påminnelser. Ej heller dröjsmålsränta under 200 kr.

För mer information om den nya lagen och e-faktura:
Länkt till DIGG.se
Länk till Sfti.se


Frågor
Har ni frågor gällande fakturering, avtal, fakturamärkning eller övriga frågor är ni välkomna att höra av er till oss på Göteborgs Hamn AB på invoices@portgot.se eller inkop@portgot.se. För tekniska frågor gällande e-faktura till Göteborgs Hamn AB/Staden finns det information om detta på Göteborgs Stads hemsida.
Länk till Göteborgs Stads information om att fakturera
Här kan du använda kontaktformuläret för att ställa frågor.