Göteborgs Hamn AB - Startsida

Leverantörsinfo för Göteborgs Hamn AB

Göteborgs Hamn AB köper varor och tjänster inom ett brett område. Här hittar du information för dig som är eller vill bli leverantör till oss.

Sedan 1 april 2019 är det lag på att vi som offentligt ägt bolag ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. (En e-faktura är en faktura som skapats, översänts och tagits emot via ett strukturerat elektroniskt format och som också ska kunna behandlas automatiskt och elektroniskt (det innebär t ex att det inte längre går att skicka faktura som e-post som pdf, då det inte är ett godkänt format).

Göteborgs Hamn ABs uppgifter:

VAN operatör:           Pagero
PEPPOL-ID:               0007:5560082553
Organisaitonsnr:        556008-2553

Viktigt att märka fakturan med aktuell referens som beställaren lämnar vid beställning.
Längre ned på sidan finns mer information om hur går tillväga. Information finns också via länken här.
https://www.pagero.se/project-pages/borja-skicka-e-faktura-till-goteborgs-hamn/

Om ni har frågor angående faktureringen till Göteborgs Hamn AB är ni självklart välkomna att kontakta oss – enklast görs det via e-post till, invoices@portgot.se eller inkop@portgot.se 

Leverantör till oss
Att arbeta affärsmässigt i alla led av inköpsprocessen är en självklarhet för oss. Vi gör det bland annat genom att nyttja kompetensen och konkurrensen på leverantörsmarknaden. Göteborgs Hamn ABs grundvärderingar är Samverkan, Hållbarhet, Innovation och Pålitlighet. Det vill vi ska prägla även relationen mellan Göteborgs Hamn AB och dig som leverantör, det ska kännas tryggt att samarbeta med oss.

Göteborgs Hamn AB:s olika avdelningar har dagligen kontakt med många leverantörer.  På ett år köper vi entreprenader, tjänster och varor för ca 1 miljard kr, varav den största delen är tjänster och entreprenader. Det upphandlas för ännu större belopp inom hela hamnen, våra terminaloperatörer gör också en hel del upphandlingar inom ovanstående områden. Vilka våra terminaler är kan du läsa mer om under rubriken Terminaler & tjänster. Vill du bli leverantör till en terminaloperatör ska du vända dig direkt till terminaloperatören.

Vi har många leverantörer men letar kontinuerligt efter nya, som kan hjälpa oss bidra till ett ännu starktare godsnav. Tillsammans med er kan vi på ett hållbart sätt växa för att förbättra vår konkurrenskraft med hjälp av smarta, innovativa lösningar.

Du blir leverantör till oss genom att lämna anbud i våra upphandlingar. Som kommunalt bolag med hamnverksamhet följer vi Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). 

Bevaka våra upphandlingar
Du hittar pågående upphandlingar på Göteborgs Stads Upphandlingsbolags marknadsplats. Följ länken och sök på Göteborgs Hamn AB. Här kan du ta del av förfrågningsunderlag och bilagor. 

Har du fler frågor, kontakta oss gärna via e-post (inkop@portgot.se).  

Hit skickar du ditt anbud 
Det framgår av förfrågningsunderlaget på vilket sätt du ska lämna in ditt anbud. Vanligast är dock att anbudet ska lämnas digitalt via ett elektroniskt upphandlingsverktyg som heter Tendsign (www.tendsign.com). Mer information om hur det går till framgår i förfrågningsunderlaget. För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbudsansökan och anbud. Var uppmärksam på vilken som är sista dag att lämna ansökan eller anbud.
OBS! För sent inkomna anbud kan ej beaktas.

Välkommen med ditt anbud!

Manualer och andra dokument
Här kan du ta del av de hamnspecifika dokument vi brukar hänvisa till i våra upphandlingar för mer information. Vi hänvisar ibland även till dokument som är generella för Göteborgs Stad, då hittar du dessa på stadens webbplats. 

Observera att Hamnområdet är ett skyddsområde. Du som ska arbeta inom hamnområdet behöver därför söka tillstånd för att få lov att vistas inom hamnens område. Blanketter för ansökan till tillfälligt passerkort kan du ladda ner här.

Har du redan ramavtal med Göteborgs Stad?
Då kan du bli leverantör även till oss eftersom vi, som en del av Göteborgs Stad, använder stadens ramavtal i den mån de är applicerbara på vår verksamhet. 

Adresser
Här hittar du information om våra leveransadresser.

E-fakturering till Göteborgs Hamn AB

E-fakturering kan göras via ett flertal sätt. De flesta ekonomisystem har numera en funktion som innebär att de kan ställa ut e-faktura. Har man som leverantör inte det, finns det ”fakturaportaler” där man registrerar in fakturauppgifterna.

Faktura ska levereras elektroniskt/som e-faktura till Göteborgs Hamn AB

VAN operatör:                                              Pagero
Göteborgs Hamn AB:s PEPPOL-ID är             0007:5560082553
Organisationsnummer:                                  556008-2553

 

Viktigt att fakturan märks med en referens. Denna ska ni få från er beställare i samband med beställningen.

Ni som idag har system för e-fakturering    

Det finns flera olika sätt att skicka e-faktura. Ofta finns möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare. 

Direkt via Pagero 
Om ni har Pagero som tjänsteleverantör (van-operatör) för e-faktura så är det bara att söka efter och lägga till Göteborgs Hamn AB som mottagare i ert kundregister i Pagero Online. Göteborgs Hamn AB accepterar därefter er som leverantör och ni kan sedan skicka e-faktura till oss. 

Via annan tjänsteleverantör 
Om ni har en annan tjänsteleverantör, kontakta dem för att beställa routing (förbindelse till oss via Pagero). 

 

Ni som inte e-fakturerar idag eller inte har inbyggd lösning i ert ekonomi/affärssystem
Om ni ännu inte har någon lösning för att skicka e-fakturor, så finns möjligheten att kostnadsfritt använda Pagero Free Web Portal för att skicka e-fakturor till oss. Fakturor registreras via webbsidan och kommer till oss som elektronisk faktura. Detta alternativ är lämpligt då mängden fakturor är begränsad.

Följ nedanstående länk för information om hur man går tillväga.
https://www.pagero.se/project-pages/borja-skicka-e-faktura-till-goteborgs-hamn/

Fakturaformat
Fakturan levereras till oss i den internationella standarden PEPPOL;
Göteborgs Hamn AB:s PEPPOL-ID är 0007:5560082553

Uppgifter på fakturan
I webbformuläret finns ett antal tvingande fält. Utöver dessa fält ska det på fakturan självklart tydligt framgå vad fakturan avser och den måste precis som innan, ha korrekt referens. Referensen ska skrivas in på den rad som heter ”Er referens” vid registrering.


Fakturor som avser beställningar från vår infrastrukturverksamhet (planering, byggande, underhåll, material osv till våra befintliga eller nya anläggningar) där är referensen inköpsordernumret som är kopplat till det specifika uppdraget/beställningen, ÅÅÅÅ-XXXXXX, exempelvis Er referens: 2019-123456.


Fakturor som avser andra beställningar, där är referensen ett tresiffrigt kostnadsställe följt av Förnamn Efternamn av beställaren, exempelvis Er referens: 199 Anders Andersson. Information om vilken märkning fakturan måste ha ska ni få från beställaren hos Göteborgs Hamn AB (efterfråga det från beställaren om det är oklart). Beställarens namn ska också fyllas i under fältet kontaktperson.


Betalningsvillkor
Betalning sker trettio (30) dagar netto efter godkänd leverans (eller annan överenskommelse) samt korrekt utställd och mottagen faktura. Observera att det är det datum som e-fakturan skickas från er som räknas som fakturans ankomstdag till oss. Betalning sker enligt ovan från det datumet och alltså inget annat (oavsett vad för datum som fylls i som förfallodatum i webbportalen).


Betalningspåminnelse
Eventuella betalningspåminnelser kan inte skickas som elektronisk faktura utan de ska skickas till Göteborgs Hamn AB antingen via e-post till: invoices@portgot.se eller fysiskt via posten till adressen:
Göteborgs Hamn AB
Attn. Invoices
403 38 Göteborg


Övrigt
I sammanhanget vill vi påminna om att vi inte accepterar några tillkommande avgifter såsom exempelvis för fakturering eller påminnelser. Ej heller dröjsmålsränta under 200 kr.
För mer information om den nya lagen och e-faktura:
https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/ehandel-och-e-faktura
http://www.sfti.se/utbildningarochstod/informationochfilmeromefakturalagen.4451.html


Frågor
Om ni har frågor angående faktureringen till Göteborgs Hamn AB är ni självklart välkomna att kontakta oss – enklast görs det via e-post till, invoices@portgot.se eller inkop@portgot.se