Bli leverantör till Göteborgs Hamn AB

Göteborgs Hamn AB köper varor och tjänster inom ett brett område. Här hittar du information för dig som är eller vill bli leverantör till oss.

Göteborgs Hamn AB:s olika avdelningar har dagligen kontakt med många leverantörer.  På ett år köper vi entreprenader, tjänster och varor för ca 1 miljard kr, varav den största delen är tjänster och entreprenader. Det upphandlas för ännu större belopp inom hela hamnen, våra terminaloperatörer gör också en hel del upphandlingar inom ovanstående områden. Vilka våra terminaler är kan du läsa mer om under rubriken Terminaler & tjänster. Vill du leverantör till en terminaloperatör ska du vända dig direkt till terminaloperatören.

Du blir leverantör till oss genom att lämna anbud i våra upphandlingar. Som kommunalt bolag med hamnverksamhet följer vi Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). 

Bevaka våra upphandlingar
Du hittar pågående upphandlingar på Göteborgs Stads Upphandlingsbolags marknadsplats. Följ länken och sök på Göteborgs Hamn AB. Här kan du ta del av  förfrågningsunderlag och bilagor. 

Här kan du ta del av de hamnspecifika dokument vi brukar hänvisa till i våra upphandlingar för mer information. Vi hänvisar ibland även till dokument som är generella för Göteborgs Stad, då hittar du dessa på stadens webbplats. 

Har du fler frågor, kontakta oss gärna via e-post (inkop@portgot.se).  

Hit skickar du ditt anbud 
Det framgår av förfrågningsunderlaget på vilket sätt du ska lämna in ditt anbud. Vanligast är dock att anbudet ska lämnas digitalt via ett elektroniskt upphandlingsverktyg som heter Tendsign (www.tendsign.com). Mer information om hur det går till framgår i förfrågningsunderlaget. För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbudsansökan och anbud. Var uppmärksam på vilken som är sista dag att lämna ansökan eller anbud.
OBS! För sent inkomna anbud kan ej beaktas.

Välkommen med ditt anbud!

Har du redan ramavtal med Göteborgs Stad?
Då kan du bli leverantör även till oss, eftersom vi följer stadens ramavtal. 

Är du redan leverantör till oss?
Här hittar du information om vår fakturaadress och hur din faktura ska vara märkt.

Från och med 1 Mars 2019 byter Göteborgs Hamn AB Bank till Swedbank. Bankgironummer förblir det samma men kontonummer är nytt. Kontakta din referens på Göteborgs Hamn AB om du har fler frågor angående fakturor.

 Observera att Hamnområdet är ett skyddsområde. Du som ska arbeta inom hamnområdet behöver därför söka tillstånd för att få lov att vistas inom hamnens område. Blanketter för ansökan till tillfälligt passerkort kan du ladda ner här.