Göteborgs Hamn AB - Startsida

Kontaktuppgifter till våra terminaloperatörer

Göteborgs Hamn AB:s uppdrag är att stärka näringslivet genom att underhålla, utveckla och marknadsföra hamnen och skapa förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart godsnav. Själva godshanteringen, det vill säga lastning och lossning av gods, sköts av specialiserade terminaloperatörer - här har vi samlat kontaktuppgifter till dessa:

APM Terminals Gothenburg
Nordens största containerterminal som erbjuder landets bredaste linjeutbud för containertrafik och har kapacitet att hantera världens största fartyg.
Hemsida: https://www.apmterminals.com/operations/europe/gothenburg
Mail: info.got@apmterminals.com
Tel: +46 10-122 20 00

Gothenburg Roro Terminal
Hanterar alla typer av enhetsberett rullande gods – trailers, bilar samt även containrar och gods på kassetter. Härifrån erbjuds en oslagbar frekvens till Storbritannien och kontinenten.
Hemsida: https://www.alvsborgroro.com/se/
Mail: info@gotroro.com
Tel: +46 31-650 600


Logent Ports and Terminals
Terminalen hanterar alla typer av rorogods. Härifrån finns direktlinjer till exempelvis Nordamerika, Sydafrika och Oceanien. Via omlastning nås destinationer på alla kontinenter.
Hemsida: https://logent.se/
Mail: ports@logent.se
Tel: +46 7 046 804 43

Mer information och kontaktuppgifter till aktörer inom hamnklustret hittar du under menyvalet Terminaler och tjänster.