Göteborgs Hamn AB - Startsida

Vision, mission och värderingar

Vår vision visar oss riktningen:

Vi ska vara världens mest konkurrenskraftiga hamn.

Vi arbetar hårt varje dag för att utveckla hamnens linjeutbud, finslipa den maritima servicen och utveckla och anpassa infrastrukturen efter dagens och morgondagens behov. Kort sagt ska vi ge bästa möjliga förutsättningar för effektiva och hållbara handel via godsnavet Göteborgs hamn.

Vår mission vägleder oss:

Vi är garant för näringslivets access till hela världen.

Göteborgs hamn finns till för hela Sverige och har varit porten till världen för landet i 400 år. Hamnen har ett geografiskt läge med 70 procent av Skandinaviens industri och befolkning inom ett avstånd av 50 mil. Hamnen erbjuder ett brett och tätt linjeutbud och har en väl utvecklad infrastruktur. Genom att använda Göteborgs hamn når du hela världen, varje dag.

Våra värderingar är grunden:

Samverkan, Hållbarhet, Innovation och Pålitlighet.

Fundamentet i vårt arbete är bolagets värderingar som genomsyrar allt vi gör i Göteborgs hamn på alla nivåer. Värderingarna är den gemensamma plattform vi tar avstamp ifrån i hela verksamheten.

/