Göteborgs Hamn AB - Startsida

Vadhav i Torsviken

Nu bygger Göteborgs Hamn tillsammans med Trafikverket en grund bassäng för vadarfåglar i Torsviken. Vadhavet är ett sätt att återställa naturen efter att området använts som mudderupplag i nära fyrtio år.

Ända sedan sjuttiotalet har Göteborgs Hamn haft tillstånd att lägga förorenade muddermassor i Torsviken nära hamnen på Hisingen. Massorna har huvudsakligen lagts i ett invallat område i vikens södra del. 2009 upphörde tillståndet. Nu vill hamnen täcka över massorna och i möjligaste mån återställa områdets ursprungliga karaktär med ett rikt natur- och fågelliv.

Ren lera från den nya tunneln
Innan vadhavet kan anläggas måste förstärkningsarbeten göras och mudderplatsen täcks över med ett rent material. Här kommer den nya Marieholmstunneln in i bilden. Vid bygget av tunneln inne i Göteborg grävs stora mängder lera upp. Denna glaciala lera kan användas till att täcka över förorenad mark och på så sätt skapa en skyddsbarriär.

Vadhavet ska stärka fågellivet i Torslandaviken och beräknas vara färdigt 2020. 

INFORMATION

 • Färdigställt
  2020
 • I samarbete med
  Trafikverket
 • Plats
  Torsviken, Hisingen

PROJEKTKONTAKT

 • Eduardo Epifanio
  Eduardo Epifanio
  Project Manager
  +46 31 368 75 52

Relaterade nyheter

12 FEB 2016
Möt fåglar, fjärilar och rara växter i Torslandaviken
04 FEB 2016
Göteborgs Hamn anlägger vadhav för fåglar