Göteborgs Hamn AB - Startsida

Sveaterminalen

Nu är bygget igång av Sveaterminalen – en ny spåransluten omlastningsterminal i Göteborgs hamn. Terminalen, som är placerad i direkt anslutning till hamnens roro- och containerterminaler, kommer att erbjuda väderskyddad omlastning och driftstart är beräknad till hösten 2020.

I april 2019 sattes spaden i marken för bygget av en ny omlastningsterminal i Göteborgs hamn – Sveaterminalen. Tåg med inkommande exportgods kommer att kunna köras direkt in på den spåranslutna terminalen för snabb omlastning till container, för vidare sjötransport till svensk industris globala marknader runt om i världen.

På den närmare 45 000 kvadratmeter stora terminalytan kommer ett av världens största lagertält om 21 600 kvadratmeter (motsvarande cirka tre fotbollsplaner) att byggas, vilket innebär att omlastning kommer att kunna ske väderskyddat.

Utöver tältet utgörs terminalen av öppna produktions- och uppställningsytor samt fem järnvägsspår. Ett av spåren leder in i tältet och blir ett cirka 360 meter långt produktionsspår, medan övriga fyra spår kan användas för tillfällig uppställning av järnvägsvagnar och tåg. Det avlastar hela Hamnbanan (hamnens järnvägssystem) och minskar känsligheten för störningar.

Led i större satsning på järnväg
Sveaterminalen är den senaste i raden av investeringar på järnvägssidan i Göteborgs hamn de senaste åren. Bland åtgärderna märks bygget av Arken Kombiterminal, Trafikverkets pågående utbyggnad till dubbelspår på Hamnbanan och APM Terminals tidigare modernisering och kapacitetsökning på containerterminalens järnvägsharpa

INFORMATION

 • Byggstart
  April 2019
 • Driftstart
  September/oktober 2020
 • Terminalyta
  45 000 kvm
 • Tältyta
  21 600 kvm

PROJEKTKONTAKT

 • Magnus Nordfeldt
  Magnus Nordfeldt
  Projektledare
  +46 31 368 76 40