Göteborgs Hamn AB - Startsida

Kombiterminal på Arkens bangård

Det pågår fortsatt utbyggnad av den nya kombiterminalen vid ytterhamnarna på Hisingen men verksamheten är redan i full gång.

Den nya kombiterminalen ligger i anslutning till hamnens roroterminaler där man bland annat fraktar trailers med fartyg till exempelvis England och Belgien. På kombiterminalen hanteras både trailers och containrar men fokus ligger på trailers.

I kombiterminalen lastas gods om från tåg till lastbil och distribueras ut till företag runt om i regionen. Cirka 70 procent av godset som kommer att hanteras i terminalen är relaterat till hamnen, Volvo eller övriga verksamheter på Hisingen.

Terminalområdet är cirka 65 000 kvadratmeter stort och terminalen innefattar sex spår. Två spår för uppställning av tåg och fyra spår där tågen kommer att lastas och lossas med hjälp av två järnvägskranar. När terminalen är fullt utbyggd kommer man samtidigt kunna hantera två tåg på 560-730 meters längd och fyra tåg med 420 meters längd. Den nya terminalen hade redan under sitt första halvår i bruk en högre kapacitet än den tidigare vid Gullbergsvass.

Terminalbygget påbörjades i mars 2017 och den första etappen stod klar i december samma år, i samband med att kombiterminalen vid Gullbergsvass stängde. Redan under etapp 1 elektrifierade och signalreglerades terminalen efter en uppgörelse med Trafikverket.

Det som återstår i Etapp 2 är installation av kranar. Under hösten 2018 påbörjas en förstudie gällande kranarna och planen är att de ska stå klara och installerade under 2020.

Projektet sker i partneringsamarbete tillsammans med NCC. Partnering är en samarbetsform där beställare, entreprenör och konsulter arbetar tätt tillsammans genom hela projektet.

INFORMATION

 • Antal spår
  6
 • Trafikstart etapp 1
  December 2017
 • Trafikstart etapp 2
  2020

Kombiterminalen i siffror

10

nya arbetstillfällen

12

tåg dagligen

200

lastbilar varje dag

En vanlig dag trafikeras terminalen av tolv tåg och 200 lastbilar. Förutom inrikes tåg till bland annat Norrland och Stockholm avgår även tåg till Europa. På ett år byter cirka 70 000 trailers transportslag i kombiterminalen.

Bygget av kombiterminalen sker i två etapper. Den första etappen är klar i december och då är det trafikstart. Fullt utbyggd är terminalen 2019-2020. Då kommer omlastning ske med kranar istället för med truckar, och hela terminalen är elektrifierad och signalreglerad. Initialt kommer cirka 10 personer sysselsättas.

Driften av terminalen kommer att skötas av det familjeägda transportföretaget Sandahlsbolagen Sweden AB.

Projektets tidplan

 • 2017januari

  PROJEKTET I HAMN

 • 2020mars

  PROJEKTET SJÖSÄTTS

Relaterade nyheter

25 SEP 2017
”Bara att tuta och köra” – nya godsterminalen i drift i december
02 FEB 2017
Göteborgs Hamn bygger ny godsterminal
21 DEC 2016
Sandahlsbolagen ska driva kombiterminalen i Göteborgs Hamn
20 OKT 2016
Godsterminalen vid centralen flyttar ut till hamnen
Ladda fler nyheter