Djupare farleder i Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn är den enda svenska hamnen som kan ta emot de största oceangående fartygen och därmed erbjuda direkttrafik till andra världsdelar. Godsfartygen blir allt större och nu behöver farleden in till hamnen fördjupas med cirka 4 meter.

På tio år har det genomsnittliga containerfartygen blivit tio gånger så stort, och nu begränsar farledsdjupet i Göteborgs Hamn hur mycket last fartygen kan ta. Det finns också fartyg som, på grund av sitt djupgående, inte kan anlöpa Göteborg, och därmed inte Sverige.

Enligt en studie från Trafikverket behöver farleden fördjupas med cirka fyra meter för att uppnå ett tillräckligt djupgående (16-17 meter). Området som behöver fördjupas är nära fem kilometer långt. Totalt behöver 24 Globen med lermassor grävas upp. En viktig del av investeringen är fördjupning och förstärkning av kajen så att flera djupgående fartyg kan hanteras samtidigt.

Göteborgs Hamn AB genomför tidig dialog inför farledsprojekt

Inom de närmaste 10 åren kommer farleden i hamninloppet fördjupas för att förbereda hamnen för anlöp av världens största containerbåtar fullastade.

Fördjupning av farled innebär också omfattande förstärkningar av befintliga kajer i vår containerterminal.

Redan i denna tidiga fas genomför Göteborgs Hamn AB en dialog med entreprenörer som kan vara intresserade av att i ett senare skede lämna anbud i någon av de kommande upphandlingarna kopplade till våra kajförstärkningar. Entreprenörer får gärna kontakta Göteborgs Hamn AB för att anmäla sitt intresse att delta i dialogen. Maila till jan.andersson@portgot.se.

Deltagande i dialogen varken förbättrar eller försämrar entreprenörens möjligheter i senare upphandlingar. Ingen information kommer ges som inte kommer att finnas med i framtida upphandlingsdokument.

Syfte med dialogen är att bredda Göteborgs Hamns kunskap om marknaden. Målet är att vi kan utforma framtida upphandlingar så att vi gemensamt med entreprenörerna kan genomföra projektet på bästa möjliga sätt.

Läs presentation till dialog här

INFORMATION

 • Så mycket djupare behöver det bli
  4 meter
 • De största fartygen lastar
  20 000 containrar
 • Samhällsekonomisk nytta
  Mycket hög

PROJEKTKONTAKT

 • Jan Andersson
  Jan Andersson
  Senior Manager Public Affairs
  +46 31 368 75 27

Farledsfördjupningen i siffror

15 år

efter denna tid kommer den socioekonomiska nyttan ha återbetalat kostnaden

130

direktlinjer till övriga världen

70

procent av Sveriges utrikeshandel fraktas med sjöfart

Bilden visar det område i Göteborgs Hamn som behöver fördjupas.

Den samhällsekonomiska nyttan (NNK) med investeringen är mycket hög. För varje investerad krona i farledsfördjupningen får samhället fyra kronor tillbaka, enligt Trafikverkets beräkningar. Den höga nyttan i projektet innebär också att hela investeringen är samhällsekonomiskt återbetald redan efter 15 år.

Många av de större fartygen som regelbundet anlöper Göteborg med svenska import- och exportvaror i lasten har ett djupgående på upp till 16 meter, långt djupare än de 13,5 meter som utgör gränsen idag.

Idag anlöps Göteborgs Hamn av containerfartyg som kan lasta allt från 1 000 containrar upp till 19 500 containrar.

När farleden fördjupats med tre-fyra meter kommer samtliga fartyg som tar mer än 5 000 containrar kunna komma med mer last än de gör idag.

När kan då fartygen anlöpa Göteborgs Hamn utan begränsningar? Om allt går enligt plan kan vi starta arbetet med att fördjupa hamnen någon gång efter 2023. Därefter tar det ytterligare några år innan allt är helt färdigt.

Vår farled behöver bli djupare

Tidplan

 • 2017januari

  PROJEKTET SJÖSÄTTS

 • 2025december

  PROJEKTET I HAMN

Relaterade nyheter

16 MAJ 2017
"Farledsfördjupningen kommer att stärka svenskt näringsliv"
11 APR 2017
Lönsamt gå på djupet i Göteborg Hamn
11 JAN 2017
OECD: Satsa på djupare farleder in till Göteborgs Hamn
16 DEC 2016
”Indientrafiken hindras av för grund hamn”
12 OKT 2016
Magnus mening: Göteborgs Hamn behöver bli djupare
19 MAJ 2016
Magnus mening: "14,2 meter räcker inte"
07 SEP 2016
Göteborgs Hamn behöver bli djupare
Ladda fler nyheter