Göteborgs Hamn AB - Startsida

Hamnens projekt

Djupare farleder

4

m

Så mycket djupare måste vår farled bli...

Hamnen växer som aldrig förr. Nya hamnterminaler, logistikområden, djupare farled, vägar och järnvägar byggs för att stärka Göteborgs hamn som Skandinaviens främsta godsnav och världens mest konkurrenskraftiga hamn.

4

m

Så mycket djupare måste vår farled bli...