Tåg sparar koldioxid

Fler och fler företag väljer tågtransporter till och från Göteborgs Hamn. Fördelarna är många. Tågtransporter är kostnadseffektiva, minskar utsläpp till luft och bidrar till minskad trängsel på vägarna.

Under flera års tid har Göteborgs Hamn satsat på järnvägspendlar som förbinder hamnen med inlandsterminaler vid städer runt om i Sverige och Norge. Konceptet heter Railport Scandinavia. I systemet ingår bland annat 25 dagliga containertågpendlar samt flera konventionella tåg med exportprodukter som till exempel skog och stål.
På ett år sparar tågpendlarna i systemet över 60 000 ton koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från 17 000 bensindrivna personbilar under helt ett år.

Läs mer om Railport Scandinavia.