Göteborgs Hamn AB - Startsida

Tåg sparar koldioxid

Fler och fler företag väljer tågtransporter till och från Göteborgs Hamn. Fördelarna är många. Tågtransporter är kostnadseffektiva, minskar utsläpp till luft och bidrar till minskad trängsel på vägarna.

Fler och fler företag väljer tågtransporter till och från Göteborgs Hamn. Fördelarna är många. Tågtransporter är kostnadseffektiva, minskar utsläpp till luft och bidrar till minskad trängsel på vägarna.

Under flera års tid har Göteborgs Hamn satsat på järnvägspendlar som förbinder hamnen med inlandsterminaler vid städer runt om i Sverige och Norge. Konceptet heter Railport Scandinavia. I systemet ingår bland annat dagliga containertågpendlar samt flera konventionella tåg med exportprodukter som till exempel skog och stål.

Läs mer om Railport Scandinavia.