Miljörabatt i hamntaxan

Göteborgs Hamn premierar fartyg med hög miljöprestanda. Till grund för premien ligger två olika miljöindex, Environmental Ship Index (ESI) och Clean Shipping Index (CSI).

Fartyg som har minst 30 poäng enligt ESI eller har minst 4 stjärnor enligt CSI får 10 procents rabatt på fartygshamnavgiften baserat på GT. Miljörabatt erhålls under förutsättning att registrering har utförts i enlighet med bestämmelserna för ESI alternativt CSI. För att erhålla rabatt för CSI/ESI behöver ingen anmälan göras till Göteborgs Hamn AB, utan det kontrolleras automatiskt för varje anlöp.

Läs mer på www.environmentalshipindex.org alternativt www.cleanshippingindex.com.

Fartyg som drivs med LNG får 20 procents extra rabatt vid ett anlöp. Rabatten för LNG gäller till och med december 2019. LNG-rabatten kommer sedan att fasas ut under 2020 med en sänkning till tio procent

För att erhålla rabatten för LNG ska meddelande om att det berörda fartyget kör på LNG lämnas till Port Control, Göteborgs Hamn AB, i samband med anmälan av fartygs första anlöp.

För frågor om våra miljörabatter, kontakta oss via miljo@portgot.se.