Göteborgs Hamn AB - Startsida

Miljörabatt i hamntaxan

Göteborgs Hamn premierar fartyg med hög miljöprestanda. Till grund för premien ligger två olika miljöindex, Environmental Ship Index (ESI) och Clean Shipping Index (CSI).

Fartyg som har minst 30 poäng enligt ESI eller har minst CSI-klass 4 erhåller 10 procents rabatt på fartygshamnavgiften baserat på GT.

Miljörabatt erhålls under förutsättning att registrering har utförts i enlighet med bestämmelserna för ESI (www.environmentalshipindex.org) alternativt CSI (www.cleanshippingindex.com).

Vid frågor om miljörabatt kontakta miljo@portgot.se