Göteborgs Hamn AB - Startsida

Grönare transporter

Göteborgs hamn arbetar aktivt och långsiktigt för att minimera sjöfart- och landsidans miljöpåverkan och bidra till hållbara transporter. Vägen till grönare transporter nås genom samarbete med våra kunder. Vi erbjuder en rad alternativ för rederier, varuägare och transportörer som vill uppnå mer hållbara godstransporter.

Genom att transportera ditt gods via Göteborgs hamn så är du med och bygger en mer hållbar och framtidssäker logistikkedja. Samtidigt kan du sänka ditt totala CO2-avtryck för dina produkter rejält. Så, är du redo att klimatbanta med oss?