Vattenstånd och väder

Här hittar du dagsaktuell information om väder och vattenströmningar i Göteborgs hamnområde.

Aktuella prognoser:
För aktuella siffror på vattenstånd och andra väderdata rekommenderas Sjöfartsverkets webbtjänst, klicka här för att nå den.

Klicka här för aktuell väderprognos - välj mellan Göteborg, Göteborgs hamninlopp eller Trubaduren.

Klicka här för information kring vattnets strömningar.

Vattenstånd
Tidvattensvariationerna i Kattegatt och därmed i Göteborg är små. Det är endast 20 cm mellan högsta högvatten (HHW) och  lägsta lågvatten (LLW). Vattenståndsvariationerna i Göteborg och farvattnen utanför kan dock variera betydligt mer beroende på andra faktorer, bland annat lufttryck och vindar.

Lufttryck och havsvattenstånd
Ju högre lufttrycket är på plats, desto lägre blir vattenståndet. Man brukar säga att en lufttrycksökning på 1 millibar (hPa) sänker vattenståndet med 1 cm. Ju lägre lufttrycket är, desto högre blir vattenståndet. 

Vindar och havsvattenstånd 
Kraftiga vindar från sydväst till väst och nordväst gör att vattenståndet på västkusten och Göteborgs Hamn ökar, det blir högvatten. Ostliga vindar gör att vattenståndet sjunker, det blir lågvatten.

Största vattenståndsvariationerna uppstår när månen, lufttrycket och vindarna samverkar. Då kan skillnaden mellan högsta högvatten och lägsta lågvatten uppgå till cirka 280 cm i Göteborg. Detta är dock ytterst ovanligt.

Karakteristiska vattenståndsvärden i cm för Göteborg-Torshamnen i förhållande till medelvattenytan (MW) i Göteborg
  Observerat rel MW RH100 RH70   GH88 (m)
HHW   169 149   158  11,65
MHW  92  72  81  10,88
MW  0 -20   -11  9,96
MLW   -60  -80 -71   9,36
LLW   -111  -131  -122  8,85
DW   280  280  280,00  2,80

Medelvärderna avser år: 2013
Landhöjningskoefficient: 
0,18 cm/år 

HHW = Högsta högvattenstånd
MHW = Medelhögvattenstånd (medel av årens högsta W)
MW = Medellågvattenstånd (=0)
MLW = Medellågvattenstånd (medel av årens lägsta W)
LLW = Lägsta lågvattenstånd
DW = Differens mellan högsta och lägsta vattenstånd