Kontakta Port Control

Port Control är bemannat dygnet runt och besvarar frågor om anlöp, fartygsanmälningar och övriga frågor efter kontorstid.

Kontakta Port Control, Göteborgs Hamn AB
VHF: Kanal 12
Telefon: 031-368 75 15
E-post: portcontrol@portgot.se 

Kontakta VTS Göteborg
VHF:
 Kanal 13
Telefon: 
0771-630 660
E-post: 
vtsgoteborg@sjofartsverket.se

Kontakta Lotsbeställningen Göteborg
VHF: Kanal 11
Telefon: 0771-630 670
E-post: gothenburgpilot@sjofartsverket.se

Kontaktuppgifter Harbour Masters Office
Öppettider 8.00-16.30 måndag-fredag

Hamnkapten, Åsa Kärnebro, 031-368 76 33
Vice hamnkapten, Erik Waller, 031-368 75 12
Inspektionsfartyg MS Hamnen, 0703-715 990 (efter kontorstid)

Vänd dig till Port Control om du har behov av att veta vilka arbeten som pågår inom hamnområdet.