Göteborgs Hamn AB - Startsida

Kontakta Port Control

Port Control är bemannat dygnet runt och besvarar frågor om anlöp, fartygsanmälningar och övriga frågor efter kontorstid. Vid frågor gällande gods till och från Göteborgs hamn ber vi att få hänvisa till respektive terminal.

Kontaktuppgifter till våra terminaloperatörer

Kontakta Port Control, Göteborgs Hamn AB
VHF: Kanal 12
Telefon: 031-368 75 15
E-post: portcontrol@portgot.se 

Kontakta VTS Göteborg
VHF: Kanal 13
Telefon: 0771-630 660
E-post: vtsgoteborg@sjofartsverket.se

Kontakta Lotsbeställningen Göteborg
VHF: Kanal 11
Telefon: 0771-630 670
E-post: gothenburgpilot@sjofartsverket.se

Kontaktuppgifter Harbour Masters Office
Öppettider 8.00-16.30 måndag-fredag

Hamnkapten, Åsa Kärnebro, 031-368 76 33
Vice hamnkapten, Erik Waller, 031-368 75 12
Inspektionsfartyg MS Hamnen, 0703-715 990 (efter kontorstid)

Vänd dig till Port Control om du har behov av att veta vilka arbeten som pågår inom hamnområdet.