Skandiahamnen

I Göteborgs Hamn finns 1140 kajmeter (södra kajen) och 630 kajmeter (västra kajen) som är dedikerade för containerfartyg. Vad gäller UKC ( under keel clearance ) så gäller generellt minimum 0,5 m. Undantag 610-612 där UKC minimum är 0,7 m. Här nedan finner du detaljerad info om de olika kajlägena. I Göteborgs Hamn finns 1 kajläge som är dedikerat för bilfartyg. Vad gäller UKC ( under keel clearance ) så gäller minimum 0,5 m på samtliga. Här nedan finner du detaljerad info om de olika kajlägena. Skandiahamnen kan ta emot fartyg som är upp till 400 längdmeter (löa) och har upp till 13,5 meters djupgående (MW).

Kaj 600 
Sjökortsdjup: 8,0 meter
Max djupgående: 7,50 meter
Maxlängd fartyg: 170 meter (större fartyg efter överenskommelse med Harbour Masters Office)
Riktning kaj: 088/188
Kajhöjd över vattenytan (MW): 2,30 meter
Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 60,0 meter + 0,8 meter

Kaj 601
Sjökortsdjup: 11,0 meter
Max djupgående: 10,50 meter
Maxlängd fartyg: 290 meter (större fartyg efter överenskommelse med Harbour Masters Office)
Riktning kaj: 017/197
Kajhöjd över vattenytan (MW): 2,50 meter
Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 22,0 meter + 1,70 meter
Titta på kajkonstruktion för kaj 601

Kaj 610-612
Sjökortsdjup: 14,20* meter (*Från öst och 500 meter bort är vattendjupet 14,2 meter vid MW. Vid resten av kajen är vattendjupet 12,0 meter vid MW.)
Max djupgående: 13,50 meter
Maxlängd fartyg: 400 meter
Riktning kaj: 090/270
Kajhöjd över vattenytan (MW): 2,50 meter
Titta på kajkonstruktion för kaj 610-612

Kaj 613-614
Sjökortsdjup: 12,0 meter
Max djupgående: 11,50 meter
Maxlängd fartyg: 390 meter
Riktning kaj: 090/270
Kajhöjd över vattenytan (MW): 2,50 meter
Titta på kajkonstruktion för kaj 613-614

Kaj 615
Sjökortsdjup: 10,2 meter
Max djupgående: 9,7 meter
Maxlängd fartyg: 200 meter
Riktning kaj: 090/270
Kajhöjd över vattenytan (MW): 2,50 meter 
Titta på kajkonstruktion för kaj 615

Kaj 640-643
Sjökortsdjup: 10.0-11.0 meter
Max djupgående: 9,50-10,50 meter
Maxlängd fartyg: 250-300* meter (*Max längd vid djupgående 10,5 (vid MW) är 250. Max längd vid djupgående 9,5 (vid MW) är 300.) 
Riktning kaj: 007/187
Kajhöjd över vattenytan (MW): 2,50 meter
Titta på kajkonstruktion för kaj 640
Titta på kajkonstruktion för kaj 641
Titta på kajkonstruktion för kaj 642-643 

Särskilda bestämmelser gällande kaj 640-643:
Om fartyg som anlöper kajplats 643 är bredare än 30 meter, bör det inte finnas något fartyg liggande vid kajplats 644. När fartyg som avgår från kajplats 643 är bredare än 30 meter och får hjälp av en bogserbåt bör det inte ligga något fartyg vid kajplats 644. När ett fartyg som är bredare än 30 meter ska avgå från kaj 643 utan hjälp av bogserbåt ska all lastning/lossning vid kaj 644 upphöra.