Övriga kajer och kryssningskajer

I Göteborgs Hamn finns tre kajlägen som är tillgängliga för kryssningsfartyg och vissa övriga fartyg. Här nedan finner du detaljerad info om de olika kajlägena.

Kryssningskaj Arendal

Kaj 752
Sjökortsdjup: 9,50 meter
Max djupgående: 9,0 meter
Maxlängd fartyg: 180 / (300 meter om även 751 utnyttjas)
Riktning kaj: 088/268
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 3,6 meter
Titta på kajkonstruktion för kaj 752.

Kryssningskaj Frihamnen
Kryssningskajen i Frihamnen kan ta emot fartyg som är upp till 200 längdmeter (löa) och har upp till 6,7 meters djupgående.

Kaj 107-108
Sjökortsdjup: 7,4 meter
Max djupgående: 6,70 meter
Maxlängd fartyg: 200 meter 
Riktning kaj: 041/221
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,3 meter
Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 27,0 meter + 1,5 meter
Titta på kajkonstruktion för kaj 107-108


Amerikakajen

Kaj 36
Sjökortsdjup: 8,0 meter
Max djupgående: 7,50 meter
Maxlängd fartyg: 200 meter 
Riktning kaj: 088/266
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,6 meter