Energihamnen

I Göteborgs Hamn finns 24 kajlägen som är dedikerade för tankfartyg. Olje- och energiprodukter lastas och lossas i Torshamnen, Skarvikshamnen och Ryahamnen. Vad gäller UKC (under keel clearance) så gäller minimum 0,5 meter på samtliga kajer med undantag för kaj 644 där 1 meter är minimum.

Ryahamnen
Ryahamnen kan ta emot fartyg som är upp till 160 längdmeter (löa) och har upp till 8,8 meters djupgående. 

Kaj 551
Sjökortsdjup: 9,3 meter
Max djupgående: 8,8 meter
Maxlängd fartyg (loa): 147 meter
Riktning kaj: 016/196
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 3 meter
Särskilda restriktioner: Vid ankomst då vindstyrkan är mer än 12 m/s är det obligatoriskt att använda en (1) bogserbåt. 
Vid avgång då vindstyrkan är mer än 15 m/s är det obligatoriskt att använda en (1) bogserbåt.
För samtliga gasfartyg utan fungerande bogpropeller är det obligatoriskt med användande av en (1) bogserbåt.  

Ladda ner mooringplan för kaj 551.

Kaj 555
Sjökortsdjup: 7,8 meter
Max djupgående: 7,3 meter
Maxlängd fartyg (löa): 160 meter
Riktning kaj: 053/233
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,40 meter
Ladda ner mooringplan för kaj 555.

Kaj 556 A
Sjökortsdjup: 7,8 meter
Max djupgående: 7,3 meter
Maxlängd fartyg (löa): 110 meter
Riktning kaj: 052/232
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,40 meter
Ladda ner mooringplan för kaj 556A.

Kaj 556 B
Sjökortsdjup: 7,8 meter
Max djupgående: 7,3 meter
Maxlängd fartyg (löa): 110 meter
Riktning kaj: 052/232
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,40 meter
Ladda ner mooringplan för kaj 556B.

Kaj 556 C
Sjökortsdjup: 4,3 meter
Max djupgående: 3,8 meter
Maxlängd fartyg (löa): 67 meter
Riktning kaj: 052/232
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,40 meter
Ladda ner mooringplan för kaj 556C.


Skarvikshamnen

Kaj 506
Sjökortsdjup: 7,0 meter
Max djupgående: 6,5 (6,0) meter
Maxlängd fartyg (löa): 86 meter
Riktning kaj: 041/221
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,20 meter
Ladda ner mooringplan för kaj 506.
Titta på kajkonstruktion för kaj 506.

Kaj 507
Sjökortsdjup: 7,0 meter
Max djupgående: 6,5 meter
Maxlängd fartyg (löa): 85 meter
Riktning kaj: 041/221
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,20 meter
Ladda ner mooringplan för kaj 507. 
Titta på kajkonstruktion för kaj 507.

Kaj 508-509
Sjökortsdjup: 8,0 meter
Max djupgående: 7,5 meter
Maxlängd fartyg (löa): 160 meter
Riktning kaj: 045/225
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,20 meter
Ladda ner mooringplan för kaj 508-509.
Titta på kajkonstruktion för kaj 508-509.
Särskilda restriktioner: Vid ankomst kaj 509 med fartyg LOA>120 m och vind över 12 m/s är  det obligatoriskt med en (1)bogserbåt. 

Kaj 510
Sjökortsdjup: 13,0 meter
Max djupgående: 12,5 meter
Maxlängd fartyg (löa): 250 meter
Riktning kaj: 033/213
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 3,45 meter
Ladda ner mooringplan för kaj 510.
Titta på kajkonstruktion för kaj 510.

Kaj 511
Sjökortsdjup: 12,0 meter
Max djupgående: 11,5 meter
Maxlängd fartyg (löa): 200 meter
Riktning kaj: 033/213
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 3,45 meter
Ladda ner mooringplan för kaj 511. 
Titta på kajkonstruktion för kaj 511.

Kaj 512
Sjökortsdjup: 7,0 meter
Max djupgående: 6,50 meter
Riktning kaj: 111/291
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,0 meter
Ladda ner manifolder arrangement för kaj 512. 
Ladda ner mooringplan för kaj 512-518.
Maxlängd LOA fartyg på 512-517 är 148 m. 

Kaj 513
Sjökortsdjup: 7,0 meter
Max djupgående: 6,50 meter
Riktning kaj: 111/291
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,0 meter
Ladda ner manifolder arrangement för kaj 513.
Ladda ner mooringplan för kaj 512-518.
Maxlängd LOA fartyg på 512-517 är 148 m. 


Kaj 514
Sjökortsdjup: 8,0 meter
Max djupgående: 7,50 meter/6,50 meter
Riktning kaj: 111/291
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,0 meter
Ladda ner manifolder arrangement för kaj 514.
Ladda ner mooringplan för kaj 512-518.
Maxlängd LOA fartyg på 512-517 är 148 m. 

Kaj 515
Sjökortsdjup: 8,0 meter
Max djupgående: 7,50 meter
Riktning kaj: 111/291
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,0 meter
Ladda ner manifolder arrangement för kaj 515.
Ladda ner mooringplan för kaj 512-518.
Maxlängd LOA fartyg på 512-517 är 148 m. 

Kaj 516
Sjökortsdjup: 8,0 meter
Max djupgående: 7,50 meter
Riktning kaj: 111/291
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,0 meter
Ladda ner manifolder arrangement för kaj 516
Ladda ner mooringplan för kaj 512-518.
Maxlängd LOA fartyg på 512-517 är 148 m. 

Kaj 517
Sjökortsdjup: 8,0 meter
Max djupgående: 7,50 meter
Riktning kaj: 111/291
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,0 meter
Ladda ner manifolder arrangement för kaj 517
Ladda ner mooringplan för kaj 512-518.
Maxlängd LOA fartyg på 512-517 är 148 m. 

Kaj 518
Sjökortsdjup: 8,0 meter
Max djupgående: 7,50 meter
Maxlängd fartyg: 135 meter
Riktning kaj: 111/291
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,0 meter
Ladda ner manifolder arrangement för kaj 518
Ladda ner mooringplan för kaj 512-518.
Maxlängd LOA för fartyg på kaj 518 är 135 meter.

Kaj 519
Sjökortsdjup: 13,0 meter
Max djupgående: 12,50 meter
Maxlängd fartyg: 280 meter
Riktning kaj: 017/197
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 3,5 meter
Ladda ner mooringplan för kaj 519.

Kaj 520

Sjökortsdjup: 12,0 meter
Max djupgående: 11,50 meter
Maxlängd fartyg: 240 meter
Riktning kaj: 017/197
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 3,7 meter
Ladda ner mooringplan för kaj 520.
Titta på kajkonstruktin för kaj 520.
Förtöjning av fartyg vid kajer 520-521.
Förtöjning av bunkerbåt på utsidan tankfartyg vid kajer 520-521 vid ankomst/avgång av bilfartyg till kaj 600/601.

Kaj 521
Sjökortsdjup: 12,0 meter
Max djupgående: 11,50 meter
Maxlängd fartyg: 220 meter
Riktning kaj: 017/197
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 3,7 meter
Ladda ner mooringplan för kaj 521
Titta på kajkonstruktion för kaj 521.
Förtöjning av fartyg vid kajer 520-521.
Förtöjning av bunkerbåt på utsidan tankfartyg vid kajer 520-521 vid ankomst/avgång av bilfartyg till kaj 600/601.


Skandiahamnen Bitumen


Kaj 644
Sjökortsdjup: 8,6 meter
Max djupgående: 7,6 meter
Maxlängd fartyg: 135 meter
Riktining kaj: 029/209
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,1 meter
Ladda ner mooringplan för kaj 644.
Särskilda restriktioner: UKC 1,0 meter (under keel clearance).


Torshamnen

Kaj 800
Sjökortsdjup: 18,0 meter
Max djupgående: 17,0 meter
Maxlängd fartyg: 280 meter
Riktning kaj: 025/205
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 4,5 meter
Ladda ner mooringplan för kaj 800.
Titta på kajkonstruktion för kaj 800.


Kaj 801
Sjökortsdjup: 20,5 meter
Max djupgående: 19,05 meter
Max djupgående till kaj 801 är 19,05 meter i densitet 1,013. Vid passage av Trubaduren ska djupgåendet bekräftas ej överstiga 18,9 meter i saltvatten.
Maxlängd fartyg: 335 meter
Riktning kaj: 025/205
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 4,5 meter

Ladda ner mooringplan för kaj 801.
Titta på kajkonstruktion för kaj 801.