Arendals- och Älvsborgshamnens kajlägen

I Arendal och Älvsborgshamnen finns totalt nio kajlägen.

Kaj 750
Sjökortsdjup: 9,80 meter
Max djupgående: 9,30 meter
Maxlängd fartyg: 200 meter (större fartyg efter överenskommelse med Harbour Masters Office)
Riktning kaj: 011/191
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,5 meter
Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 25,5 meter + 1,5 meter
Titta på kajkonstruktion för kaj 750.

Kaj 750A
Sjökortsdjup: 9,50 meter
Max djupgående: 9,0 meter
Maxlängd fartyg: Kaj för Emtunga utlastning. Tunga lyft, endast ramp.
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 3,5 meter
Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 50,0 meter, ingen lutning.

Kaj 751
Sjökortsdjup: 9,50 meter
Max djupgående: 9,0 meter
Maxlängd fartyg: 180 / (300 meter om även 752 utnyttjas)
Riktning kaj: 088/268
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 3,6 meter
Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 26,0 meter + 1,3 meter
Titta på kajkonstruktion för kaj 751.


Älvsborgshamnen

Kaj 713
Sjökortsdjup: 9,0 meter
Max djupgående: 8,50 meter
Maxlängd fartyg: 200 meter (större fartyg efter överenskommelse med Harbour Masters Office)
Riktning kaj: 095/275
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,40 meter
Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 26,0 meter + 1,4 meter
Titta på kajkonstruktion för kaj 713.

Kaj 712
Sjökortsdjup: 11,0 meter
Max djupgående: 10,5 meter
Riktning kaj: 095/275
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,50 meter
Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 43,0 meter + 1,2 meter
Titta på kajkonstruktion för kaj 712.
Titta på rampkonstruktion för kaj 712.

Kaj 711
Sjökortsdjup: 11,0 meter
Max djupgående: 10,5 meter
Riktning kaj: 095/275
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,50 meter
Titta på kajkonstruktion för kaj 711.

Kaj 710
Sjökortsdjup: 11,0 meter
Max djupgående: 10,5 meter
Riktning kaj: 095/275
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,50 meter
Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 26,0 meter + 1,2 meter
Titta på kajkonstruktion för kaj 710.
Titta på rampkonstruktion för kaj 710.

Kaj 702
Sjökortsdjup: 11,0 meter
Max djupgående: 10,5 meter
Maxlängd fartyg: 197 meter
Riktning kaj: 005/185
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,50 meter
Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 24,0 meter + 1,4 meter
Titta på kajkonstruktion för kaj 702.

Kaj 700
Sjökortsdjup: 9,5 meter
Max djupgående: 9 meter
Maxlängd fartyg: 184 meter
Riktning kaj: 359/179
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,50 meter