Göteborgs Hamn AB - Startsida

Skandiahamnen

I Göteborgs Hamn finns 1140 kajmeter (södra kajen) och 630 kajmeter (västra kajen) som är dedikerade för containerfartyg.

Vad gäller UKC (under keel clearance) så gäller generellt minimum 0,5 m. Undantag 610-612 där UKC minimum är 0,7 m. Här nedan finner du detaljerad info om de olika kajlägena. I Göteborgs Hamn finns 1 kajläge som är dedikerat för bilfartyg. Vad gäller UKC (under keel clearance) så gäller minimum 0,5 m på samtliga. Här nedan finner du detaljerad info om de olika kajlägena. Skandiahamnen kan ta emot fartyg som är upp till 400 längdmeter (löa) och har upp till 13,5 meters djupgående (MW).

Filter alternativ

Kajplatser i Skandiahamnen

 • Sjökortsdjup: 8,0 meter
  Max djupgående: 7,50 meter
  Maxlängd fartyg: 170 meter, RoRo-fartyg >218 meter* (*för RoRo-fartyg mellan 171-218 meter ska särskild prövning utföras)
  Riktning kaj: 008/188
  Kajhöjd över vattenytan (MW): 2,30 meter
  Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 45 meter + 0,8 meter

 • Sjökortsdjup: 11,0 meter
  Max djupgående: 10,50 meter
  Maxlängd fartyg: 290 meter (större fartyg efter överenskommelse med Harbour Masters Office)
  Riktning kaj: 017/197
  Kajhöjd över vattenytan (MW): 2,50 meter
  Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 22,0 meter + 1,70 meter

 • Sjökortsdjup: 14,20* meter (*Från öst och 500 meter bort är vattendjupet 14,2 meter vid MW. Vid resten av kajen är vattendjupet 12,0 meter vid MW.)
  Max djupgående: 13,50 meter
  Maxlängd fartyg: 400 meter
  Riktning kaj: 090/270
  Kajhöjd över vattenytan (MW): 2,50 meter

 • Sjökortsdjup: 12,0 meter
  Max djupgående: 11,50 meter
  Maxlängd fartyg: 390 meter
  Riktning kaj: 090/270
  Kajhöjd över vattenytan (MW): 2,50 meter

 • Sjökortsdjup: 11 meter
  Max djupgående: 10,5 meter
  Maxlängd fartyg: 200 meter
  Riktning kaj: 090/270
  Kajhöjd över vattenytan (MW): 2,50 meter 

 • Sjökortsdjup: 10.0-11.0 meter
  Max djupgående: 9,50-10,50 meter
  Maxlängd fartyg: 250-300* meter (*Max längd vid djupgående 10,5 (vid MW) är 250. Max längd vid djupgående 9,5 (vid MW) är 300.) 
  Riktning kaj: 007/187
  Kajhöjd över vattenytan (MW): 2,50 meter

  Särskilda bestämmelser gällande kaj 640-643:
  Om fartyg som anlöper kajplats 643 är bredare än 30 meter, bör det inte finnas något fartyg liggande vid kajplats 644. När fartyg som avgår från kajplats 643 är bredare än 30 meter och får hjälp av en bogserbåt bör det inte ligga något fartyg vid kajplats 644. När ett fartyg som är bredare än 30 meter ska avgå från kaj 643 utan hjälp av bogserbåt ska all lastning/lossning vid kaj 644 upphöra.

Aktörer i Skandiahamnen

APM Terminals Gothenburg

APM Terminals Gothenburg är Nordens största containerterminal och hanterar drygt 50 procent av Sveriges containerhandel. Terminalen erbjuder landets bredaste linjeutbud för containertrafik och har kapacitet att hantera världens största fartyg.

Godstyper: Container

Logent Ports and Terminals

Logent Ports & Terminals i Göteborg är en stor import- och exporthamn för fordon. Terminalen hanterar även alla typer av rorogods. Härifrån finns direktlinjer till exempelvis Nordamerika, Mellanöstern och Indien.

Godstyper: Roro och bil
Ankommande fartyg till Skandiahamnen

AUTO ACHIEVE

THALATTA

Avgående fartyg från Skandiahamnen

AUTO ACHIEVE

THALATTA