Göteborgs Hamn AB - Startsida

Energihamnen

I Göteborgs hamn finns 24 kajlägen som är dedikerade för tankfartyg.

Olje- och energiprodukter lastas och lossas i Torshamnen, Skarvikshamnen och Ryahamnen. Vad gäller UKC (under keel clearance) så gäller minimum 0,5 meter på samtliga kajer med undantag för kaj 644 där 1 meter är minimum. 

Ryahamnen kan ta emot fartyg som är upp till 160 längdmeter (löa) och har upp till 8,8 meters djupgående. 

Filter alternativ

Kajplatser i Skarvikshamnen

Kajplatser i Ryahamnen

 • Sjökortsdjup: 10,0 meter
  Max djupgående: 9,3 meter
  Maxlängd fartyg (loa): 150 meter
  Riktning kaj: 016/196
  Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 3 meter
  Särskilda restriktioner: Vid ankomst då vindstyrkan är mer än 12 m/s är det obligatoriskt att använda en (1) bogserbåt. 
  Vid avgång då vindstyrkan är mer än 15 m/s är det obligatoriskt att använda en (1) bogserbåt.
  För samtliga gasfartyg utan fungerande bogpropeller är det obligatoriskt med användande av en (1) bogserbåt.  

 • Sjökortsdjup: 7,8 meter
  Max djupgående: 7,3 meter
  Maxlängd fartyg (löa): 160 meter
  Riktning kaj: 053/233
  Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,40 meter

 • Sjökortsdjup: 7,8 meter
  Max djupgående: 7,3 meter
  Maxlängd fartyg (löa): 110 meter
  Riktning kaj: 052/232
  Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,40 meter

 • Sjökortsdjup: 7,8 meter
  Max djupgående: 7,3 meter
  Maxlängd fartyg (löa): 110 meter
  Riktning kaj: 052/232
  Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,40 meter

 • Sjökortsdjup: 4,3 meter
  Max djupgående: 3,8 meter
  Maxlängd fartyg (löa): 67 meter
  Riktning kaj: 052/232
  Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,40 meter

Skandiahamnen Bitumen

 • Sjökortsdjup: 8,6 meter
  Max djupgående: 7,6 meter
  Maxlängd fartyg: 135 meter
  Riktining kaj: 029/209
  Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,1 meter

  Särskilda restriktioner: UKC 1,0 meter (under keel clearance).

Kajplatser i Torshamnen

Aktörer i Energihamnen

Preemraff i Göteborg

Preemraff Göteborg har kapacitet att raffinera sex miljoner ton råolja per år. Här produceras bland annat Preem Evolution Diesel, en världsunik svensk uppfinning.

+46 10 450 10 00
Godstyper: Flytande bulk

St1 Refinery

St1 Refinery förädlar årligen 4 miljoner ton råolja från Nordsjön. Bland produkterna finns gasol, flygfotogen, bensin, diesel och eldningsoljor med låg svavelhalt.

Godstyper: Flytande bulk

Nynas

Nynas ligger nära Energihamnen. Vid raffinaderiet destilleras årligen cirka 400 000 ton råolja till bitumen och olika tunga destillat. Bitumen är bland annat en viktig ingrediens i tyst asfalt, en svensk exportframgång.

+46 8 602 12 00
Godstyper: Flytande bulk
Ankommande fartyg till Energihamnen

TRESFJORD

VINGAREN

Avgående fartyg från Energihamnen

LEXUS

TRESFJORD