Arendals- och Älvsborgshamnen

I Arendal och Älvsborgshamnen finns totalt nio kajlägen.

Kajer i Arendal

 • Kaj 750

  Sjökortsdjup: 9,6 meter
  Max djupgående: 9,10 meter
  Maxlängd fartyg: 200 meter (större fartyg efter överenskommelse med Harbour Masters Office)
  Riktning kaj: 011/191
  Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,5 meter
  Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 25,5 meter + 1,5 meter

 • Kaj 750 A

  Sjökortsdjup: 9,50 meter
  Max djupgående: 9,0 meter
  Maxlängd fartyg: Kaj för Emtunga utlastning. Tunga lyft, endast ramp.
  Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 3,5 meter
  Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 50,0 meter, ingen lutning.

 • Kaj 751

  Sjökortsdjup: 9,6 meter
  Max djupgående: 9,01 meter
  Maxlängd fartyg: 180 / (300 meter om även 752 utnyttjas)
  Riktning kaj: 088/268
  Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 3,6 meter
  Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 26,0 meter + 1,3 meter

 • 752

  Sjökortsdjup: 9,6 meter
  Max djupgående: 9,01 meter
  Maxlängd fartyg: 180meter
  Riktning kaj:
  Kajhöjd över vattenytan (MW):
  Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 

Kajer i Älvsborgshamnen

 • Kaj 713

  Sjökortsdjup: 9,4 meter
  Max djupgående: 8,90 meter
  Maxlängd fartyg: 200 meter (större fartyg efter överenskommelse med Harbour Masters Office).
  Riktning kaj: 095/275
  Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,40 meter
  Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 26,0 meter + 1,4 meter

 • Kaj 712

  Sjökortsdjup: 11,0 meter
  Max djupgående: 10,5 meter
  Riktning kaj: 095/275
  Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,50 meter
  Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 43,0 meter + 1,2 meter

 • Kaj 711

  Sjökortsdjup: 11,0 meter
  Max djupgående: 10,5 meter
  Riktning kaj: 095/275
  Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,50 meter

 • Kaj 710

  Sjökortsdjup: 11,0 meter
  Max djupgående: 10,5 meter
  Riktning kaj: 095/275
  Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,50 meter
  Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 26,0 meter + 1,2 meter

 • Kaj 702

  Sjökortsdjup: 11,0 meter
  Max djupgående: 10,5 meter
  Maxlängd fartyg: 197 meter
  Riktning kaj: 005/185
  Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,50 meter
  Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 24,0 meter + 1,4 meter

 • Kaj 700

  Sjökortsdjup: 9,5 meter
  Max djupgående: 9 meter
  Maxlängd fartyg: 184 meter
  Riktning kaj: 359/179
  Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,50 meter

Aktörer i Arendals- och Älvsborgshamnen

Gothenburg Roro Terminal

Gothenburg Roro Terminal hanterar alla typer av enhetsberett rullande gods – trailers, bilar samt även containrar och gods på kassetter. Härifrån erbjuds en oslagbar frekvens till Storbritannien och kontinenten.

Godstyper: Roro och bil
Ankommande fartyg till Arendals- och Älvsborgshamnen

KRYSSHOLM

HUMBRIA SEAWAYS

Avgående fartyg från Arendals- och Älvsborgshamnen

HAGLAND CAPTAIN

FICARIA SEAWAYS