Göteborgs Hamn AB - Startsida

Kajplatser i Göteborgs hamn

I Göteborgs hamn finns flera olika terminaler och 49 kajlägen. Varje kaj har olika förutsättningar.

Här hittar du detaljerad information om varje kaj och information om vilka aktörer som verkar inom hamndelen. Du kan också se vilka fartyg som är närmast ankommande och avgående från de olika hamndelarna. 

Klicka på den hamndel nedan som du vill se mer specifik information om eller använd sökfunktionen för att snabbast få fram informationen för den kajplats du söker.

Kartan visar också i realtid vilka fartyg som befinner sig i hamnområdet och ligger vid de olika kajerna.

  • Karta
  • Sök

Filter alternativ