Göteborgs Hamn AB - Startsida

Hamntaxa

I Göteborgs Hamns hamntaxa hittar du information om fartygshamnavgifter samt andra förekommande avgifter och rabatter. Hamntaxan gäller för alla anlöpande fartyg i Göteborgs Hamn.

Nedan finns hamntaxan för nedladdning. I vår hamntaxa hittar du de avgifter och rabatter som gäller för anlöpande fartyg i Göteborgs Hamn. Vi premierar fartyg med hög miljöprestanda och det finns därför möjlighet att söka miljörabatt på hamntaxan. Läs mer om det här.