Göteborgs Hamn AB - Startsida

Hamntaxa

I Göteborgs hamns hamntaxa hittar du information om fartygshamnavgifter samt andra förekommande avgifter och rabatter. Hamntaxan gäller för alla anlöpande fartyg i Göteborgs hamn.

Nedan finns hamntaxan för nedladdning. I vår hamntaxa hittar du de avgifter och rabatter som gäller för anlöpande fartyg till Göteborgs hamn. Vi premierar fartyg med hög miljöprestanda och det finns därför möjlighet att söka miljörabatt på hamntaxan. Läs mer om det här.