Hamntaxa

I Göteborgs Hamns hamntaxa hittar du information om fartygshamnavgifter samt andra förekommande avgifter och rabatter. Hamntaxan gäller för alla anlöpande fartyg i Göteborgs Hamn.

Nedan finns Hamntaxan 2017 för nedladding. Göteborgs Hamn premierar fartyg med hög miljöprestanda och det finns därför möjlighet att söka miljörabatt på hamntaxan. Läs mer om det här.

Här nedan finner du Hamntaxan för Göteborgs Hamn 2017 för nedladdning. En nyhet i 2017 års hamntaxa är att det blir enklare att få miljörabatt. Rabatten kommer att utfalla automatiskt till alla de fartyg som lever upp till kriterierna i Environmental Ship Index och Clean Shipping Index och behöver inte anmälas separat hos Göteborgs Hamn AB. 

Fartyg som drivs med flytande naturgas (LNG) får ytterligare rabatt med tjugo procent, LNG-rabatten erhålls dock under förutsättning att det meddelas Port Control, Göteborgs Hamn AB, i samband med fartygs första anlöp.