Göteborgs Hamn AB - Startsida

Fartygsanmälan

Alla fartyg som ska anlöpa Göteborgs hamnområde ska anmälas senast 24 timmar före ankomst. Anmälan görs till Sjöfartsverket.

Göteborgs hamn kräver Maritime Declaration of Health
Anlöpande fartyg måste från och med 2020-02-03 inkomma med Maritime declaration of Health inför anlöp i Göteborgs hamn. Maritime Declaration of Health ska mailas in till hamnens trafikcentral, Port Control, på: portcontrol@portgot.se.

Ladda ner:
Maritime Declaration of Health (word)
Maritime Declaration of Health (pdf)

Har du frågor om systemsupport, kontakta:

Sjöfartsverket, Maritime Single Window Reportal:
Telefon: 0771-40 00 50
E-post: support@mswreportal.se

Port Control, Göteborgs Hamn AB
Port Control är hamnens trafikinformationscentral som är bemannad dygnet runt. Port Control har ett nära samarbete med Sjöfartsverkets sjötrafikinformationscentral, VTS, samt Göteborgs lotsbeställning. Kontaktuppgifter till Port Control hittar du här.

Dessa funktioner är samlokaliserade och samarbetar under namnet "Gothenburg Approach".

/
Sjömätning - 
senaste kontroller av sjökortsdjupet
Måvholmsbådan - Torshamnen 2019
Torshamnen 2019
Älvsborgshamnen 2019
Skandiahamnen 2019
Ryahamnen 2019
Innerhamnen 2019
Anlöp Göteborgs Hamn
Anlöp Göteborgs Hamn