Fartygsanmälan

Alla fartyg som ska anlöpa Göteborgs hamnområde ska anmälas senast 24 timmar före ankomst.

Anmälan görs till Sjöfartsverket. 

Har du frågor om systemsupport, kontakta:

Sjöfartsverket, Maritime Single Window Reportal:
Telefon: 0771-40 00 50
E-post: support@mswreportal.se

Göteborgs Hamn AB:
E-post: vesselcallsupport@portgot.se

Port Control
Port Control är hamnens trafikinformationscentral och är bemannad dygnet runt. Port Control har ett nära samarbete med Sjöfartsverkets sjötrafikinformationscentral, VTS, samt Göteborgs lotsbeställning.

Dessa funktioner är samlokaliserade och samarbetar under namnet "Gothenburg Approach".

Sjömätning - 
senaste kontroller av sjökortsdjupet
Måvholmsbådan - Torshamnen 2013-08
Torshamnen 2013-08
Älvsborgshamnen 2013-08
Skandiahamnen 2013-08
Ryahamnen 2013-08
Innerhamnen 2013-08
Anlöp Göteborgs Hamn
Anlöp Göteborgs Hamn