Göteborgs Hamn AB - Startsida

Fartygsanmälan

Alla fartyg som ska anlöpa Göteborgs hamnområde ska anmälas senast 24 timmar före ankomst. Anmälan görs till Sjöfartsverket.

Vi har sedan 2020-02-03 begärt in en obligatorisk Hälsodeklaration från anlöpande fartyg. Vi i Göteborgs Hamn har från och med 2022-03-01 ändrat detta till att fartygen enbart är rapporteringsskyldiga vid uppkommen smitta ombord, då är det fortfarande obligatoriskt med rapportering.

Har du frågor om systemsupport, kontakta:
Sjöfartsverket, Maritime Single Window Reportal:
Telefon: 0771-40 00 50
E-post: support@mswreportal.se

Port Control, Göteborgs Hamn AB
Port Control är hamnens trafikinformationscentral som är bemannad dygnet runt. Port Control har ett nära samarbete med Sjöfartsverkets sjötrafikinformationscentral, VTS, samt Göteborgs lotsbeställning. Kontaktuppgifter till Port Control hittar du här.

Dessa funktioner är samlokaliserade och samarbetar under namnet "Gothenburg Approach".

Sjömätning - senaste kontroller av sjökortsdjupet

Måvholmsbådan - Torshamnen

2019

Torshamnen

2019

Älvsborgshamnen

2019

Skandiahamnen

2019

Ryahamnen

2019

Innerhamnen

2019

Anlöp Göteborgs Hamn
Anlöp Göteborgs Hamn