Goteborgshamn.se

1000 000 MÖJLIGHETER NÄRA GÖTEBORGS HAMN

När du flyttar in i Port of Gothenburg Logistics Park blir du granne med Skandinaviens största hamn. Här passerar 30 procent av Sveriges utrikeshandel och 60 procent av containertrafiken. Varje vecka anlöper över 100 fraktfartyg med gods från hela världen. Här finns direktlinjer till och från Asien, Mellanöstern, Nordafrika och Nordamerika för att nämna några exempel. Dessa i kombination med en frekvent Europatrafik gör linjeutbudet unikt i Skandinavien.

Varför Göteborgs Hamn?

Göteborg har utsetts till Sveriges bästa logistikläge i över ett decennium.

Det centrala läget i Skandinavien är ett tungt vägande skäl. 70 procent av Skandinaviens totala industri och befolkning ligger inom en radie av 500 km från Göteborg. Den cirkeln inkluderar de tre huvudstäderna Oslo, Stockholm och Köpenhamn. Nordens största hamn, en av norra Europas största flygplatser och kraftiga satsningar på infrastruktur ligger också bakom utmärkelsen. 

Tack vare kanske landets bästa access till effektiva landförbindelser via både väg och järnväg kan du lita på snabba flöden och leverans var som helst i Skandinavien inom 24-48 timmar.

Ett enastående linjeutbud

Från Göteborgs Hamn finns direktlinjer till och från Asien, Mellanöstern, Nordafrika och Nordamerika. Dessutom finns en tät trafik till och från länder i Europa.

Totalt har Göteborgs Hamn direkt förbindelse med omkring 130 destinationer runt om i världen. Dessutom finns en omfattade trafik med omlastning till och från hamnen. Med den nås i princip hela världen.

Göteborgs Hamn är internationellt känd för satsningar på tåganslutningar. Tågspåren vid hamnen trafikeras dagligen av 70 godståg. 25 av dessa är dagliga containerpendlar till städer runt om i hela Sverige och Norge. Det finns flera järnvägsterminaler i hamnområdet, bland annat Arkens kombiterminal där trailers och containrar lätt byter transportslag.

I Göteborg möts alla stora Europavägar. Välj E6 mot Oslo eller Köpenhamn, E20 mot Stockholmsområdet eller E45 till Karlstad och vidare till landets nordligaste delar. 

Är du intresserad av att hyra lager i Port of Gothenburg Logistics Park?

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Kontakta oss