2015-11-05

Trygg med att bygga på spekulation

Nu börjar Port of Gothenburg Logistics Park att växa fram. Först ut att bygga är logistikjätten Prologis. Regiondirektör Allan Lavén är väldigt komfortabel med uthyrningssituationen och planerar att starta byggprocessen av 37 000 kvadratmeter uthyrningsbar lageryta redan vid årsskiftet. Och det är bara början.

Det har länge funnits ett uppdämt behov efter logistikmark i Göteborg. Och det ser likadant ut överallt på många orter i Sverige. Prologis är ett globalt företag som utvecklar och hyr ut logistikanläggningar över hela världen. Allan Lavén, regiondirektör för Prologis Norden, ser möjligheterna som den nya logistikparken för med sig som en viktig utveckling i bolagets erbjudande.

–  Göteborg ligger högst upp för oss som strategiskt läge i skärningspunkten mellan hamnen och fordonsindustrin. Lika viktigt är stadens placering mitt på E6:an, eftersom det kommer stora godsflöden på bil men även via järnvägen. Vi tittar alltid på en kombination av flöden och då ligger Göteborg bra till, säger Allan Lavén. 

Stort intresse för att hyra lokaler
Prologis har länge sökt efter mark på Hisingen. Bolaget har redan en anläggning i Arendal, i direkt anslutning till hamnen. Där har de idag maximerat möjligheterna med hundra procent av ytorna uthyrda. 

–      Vi riktar oss till kunder med interkontinental import och export eller leverantörer till fordonsindustrin. När de gör logistikutredningar, baserat på spridningsmönster och godsflöden så är dragningskostnaden en del av kalkylen. Ofta blir totalkostnaden avsevärt lägre med rätt läge. Då kan till exempel Borås ligga för långt bort.

Prologis är första fastighetsägaren som bygger i logistikparken. I fas ett projekterar man för två byggnader på 37 000 kvadratmeter och i fas två siktar man på ytterligare 25 000. Beroende på fördelningen av ytor räknar man med att det blir fem till sex hyresgäster i första fasen.

–      Vi bygger på spekulation, vilket faktiskt är ovanligt i branschen, men vi känner oss väldigt komfortabla med uthyrningssituationen. Vi för skarpa diskussioner med flera intressenter och räknar med att ha skrivit kontrakt inom kort, säger Allan Lavén, som siktar på byggstart redan i januari 2016.

Flexibelt och effektivt
Allan Lavén har trettiofem års erfarenhet inom logistik på europeisk nivå. Han förutspår att branschen kommer att fortsätta att etablera fastighetskluster med större enheter, där flera intressenter samverkar för att effektivisera för kunderna.

–      Gamla anläggningar, som ofta är från 30-talet, kommer att försvinna och ersättas av moderna lösningar. Om man jämför effektiviteten i en nybyggd anläggning och en äldre lagerfastighet, kan man ofta se en tjugoprocentig ökning i effektivitet direkt.

När det gäller Prologis satsning på logistikparker är tanken att det ska finnas stor flexibilitet. Hyresgästerna i området ska kunna växla ytor beroende på behov. När någon växer, behöver andra kanske minska sin volym.

–      Det kan till exempel vara ett företag som har stora behov under julhandeln, medan andra hyresgäster har lediga ytor, Då kan vi hjälpa till att finna lösningar för att jobba tillsammans under en period, säger Allan Lavén.


Fakta Prologis

• Etablerat i Sverige 2002 med huvudkontor i Göteborg.

• Utvecklar, äger, förvaltar och hyr ut logistikanläggningar.

• Finns i 21 länder i Nord- och Sydamerika, Europa och Asien.

• Äger och förvaltar totalt cirka 62,2 miljoner kvadratmeter logistikyta.

Är du intresserad av att hyra lager i Port of Gothenburg Logistics Park?

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Kontakta oss