2015-12-17

Trendspaning: så utvecklas sjöfarten

Precis som alla andra branscher präglas sjöfartsbranschen av utveckling och trender som aktörerna måste förhålla sig till. Här får du veta mer om fem spännande trender inom sjöfart just nu.

Att fartygen växer både på längden och bredden, men framförallt i lastkapacitet är en trend som pågått så länge sjöfarten över huvud taget existerat. Men på de senaste tio åren har kapaciteten växt på ett sett man aldrig sett tidigare.­

– Tittar man på containerfartygen betraktades ett fartyg som klarar 10 000 containrar som ett jättefartyg för tio år sedan. Idag görs beställningar på fartyg som klara det dubbla, säger Claes Sundmark som är affärsområdeschef på Göteborgs Hamn AB.

Samma trend hittas i andra segment som roro*, bilfrakt och även kryssning, även om utvecklingen är som tydligast inom containerfrakt. Förklaringarna är inte helt oväntat att stora fartyg är kostnadseffektivare.

– I Göteborg har vi varit framsynta och investerat inför framtiden, vilket gör att vi idag är den enda svenska hamnen som klarar de allra största fartygen. Men i takt med att fartygen växer gäller det att ständigt ligga steget före eftersom hamnutveckling tar tid. Det har vi lyckats med så här långt, säger Claes Sundmark.

Snabbare hamnar, långsammare fartyg
En trend som hänger ihop med fartygens ökande storlek är att det ställs allt större krav på hamnområden vad gäller bogserbåtar, kranarnas storlek och antal, vattendjup, marina konstruktioner och inte minst infrastruktur till och från hamnen.

– Idag måste man hantera ett anlöp mycket effektivt från ankomst till avgång. Har man inte hamnen i topptrim är man inte med i matchen, säger Claes Sundmark.

Men medan hamnarna måste bli snabbare har fartygen blivit långsammare. Tidigare prioriterade rederierna att ha få, snabbkörande fartyg i omlopp. Men bränsleprisernas utveckling de senaste fem åren har lett till det omvända – fler fartyg som kör långsammare, så kallad ”slow steaming”.

– Sänker man farten med några knop mellan Europa och Fjärran Östern minskar bränsleförbrukningen så mycket att det idag blir billigare att ha fler fartyg i omlopp som klarar motsvarande volymer.

Renare fartygsbränslen
Minskad miljöpåverkan är en global utmaning som innebär nya krav på alla branscher. Enligt Jacob Minnhagen som är affärsutvecklare på Göteborgs Hamn, är sjöfarten inget undantag. Kraven blir allt skarpare på många områden, bland annat vad gäller renare fartygsbränslen. I Nordsjön, Östersjön och Engelska kanalen är det sedan 2015 exempelvis bara tillåtet att släppa ut en tiondel så mycket svavel i luften som det varit tidigare.

– Det här gör att fler och fler rederier tittar på alternativa bränslelösningar som LNG (flytande naturgas) och metanol, säger Jacob Minnhagen.

Mindre lastbil, mer tåg
Men det är inte bara på sjöfartssidan som det jobbas med miljöfrågor. Konsumenterna ställer allt högre krav på att varuägarna har fokus på hela transportkedjan. Det innebär att mer och mer gods transporteras med tåg istället för med lastbil till och från hamnarna. Det ställer höga krav på att hamnarna har en väl fungerande järnvägsinfrastruktur.

– I Göteborgs Hamn har vi ett väldigt bra järnvägsnätverk som redan idag är Sveriges mest trafikerade järnväg för godstrafik. Containerterminalens järnvägsterminal har dessutom ökat kapaciteten med 50 procent det senaste året och stora delar av hamnbanan, den järnväg som förbinder hamnen med Sveriges stamnät, blir dubbelspårig inom en snar framtid, avslutar Jacob Minnhagen.

 

* Roro betyder roll on/roll off, och är så kallat enhetsberett rollgods som rullas ombord på fartygen.

Är du intresserad av att hyra lager i Port of Gothenburg Logistics Park?

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Kontakta oss