2017-10-11

Tredje året i rad utan prishöjningar i Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn AB har valt att frysa hamntaxan för tredje året i rad. Det innebär att hamntaxan för 2018 ligger kvar på 2015 års nivå.

Alla fartyg som anlöper Göteborgs Hamn betalar hamntaxa. Den baseras på fartygets bruttovikt och fartygstyp. Hamntaxan finansierar till exempel underhåll av farleder, trafikinformation och säkerheten i hamnen.

Nu har Göteborgs Hamn valt att avstå från avgiftshöjningar i hamnens hamntaxa – för tredje året i rad.

– Med detta vill vi stärka näringslivets, sjöfartens och hamnens tillväxt. Samtidigt vill vi göra vårt för att bromsa en utveckling som går mot ökande logistikkostnader för svenskt näringsliv, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Tack vare god kostnadskontroll har bolaget kunnat undvika prishöjningar menar Kårestedt, som nu hoppas att andra avgiftsbeläggande aktörer på logistikområdet kan inspireras och se över sina avgifter.

– Vi måste alla hjälpas åt att ta ansvar för att svensk industris logistik är kostnadseffektiv, det är avgörande för dess konkurrenskraft.

Grön sjöfart premieras
Sedan tidigare ger hög miljöprestanda rabatt på hamntaxan i Göteborgs Hamn. Två globalt erkända index används som grund för premien som i dagsläget tillfaller en tredjedel av fartygsanlöpen i hamnen. Dessutom får fartyg som växlar över till flytande naturgas, LNG, ytterligare rabatt.

– Under 2018 förväntar vi oss en stor ökning av LNG-anlöp i hamnen och därmed ett större nyttjande av vår LNG-rabatt. Det är roligt att se omställningen hända och vi välkomnar LNG-fartygen till hamnen med 20 procent rabatt per anlöp, säger Magnus Kårestedt.

Tidig julklapp till kryssningsrederierna
Nytt för i år i Göteborgs hamns hamntaxa är också att rabattperioden för kryssningsanlöp förlängs till att även gälla över december månad. Det hoppas man ska leda till fler anlöp och fler kryssningsresenärer i den göteborgska julhandeln.

Hamntaxan i sin helhet finns på www.goteborgshamn.se/hamntaxa

Är du intresserad av att hyra lager i Port of Gothenburg Logistics Park?

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Kontakta oss