2015-11-05

Så skyddas hackspett och hasselsnok

Byggandet av en ny logistikpark innebär oftast ingrepp i naturen. På området där Port of Gothenburg Logistics Park utvecklas bor till exempel hasselsnokar och hackspettar som nu får nya hem i närheten.

Göteborgs Hamn AB är en av fastighetsägarna i logistikparken. På hamnbolagets mark finns idag en bergtäkt, men också skogspartier som är hemvist åt de fridlysta arterna hasselsnok och mindre hackspett. Det gör att det behövs en särskild dispens från Länsstyrelsen enligt artskyddsförordningen. Projektet måste vara av ”allt överskuggande allmänintresse” för att få genomföras.  Det har Länsstyrelsen nu bedömt att bygget av Port of Gothenburg Logistics Park är.

–  Det är väldigt ovanligt att man får den här dispensen. Men den här satsningen skapar runt 2000 nya arbetstillfällen och är avgörande för hamnens fortsatta utveckling och internationella konkurrenskraft. Det i sin tur är avgörande för hela Sveriges handel, säger Fredrik Ternström, projektledare för hamnutveckling på Göteborgs Hamn AB.

Utöver ett särskilt allmänintresse krävs kompensation för de fridlysta arterna hasselsnok och mindre hackspett. Ola Hammarström, biolog på Park- och naturförvaltningen i Göteborg, arbetar med att skapa nya miljöer för arterna.

–  Vi skapar förbättrade livsmiljöer för både hasselsnok och mindre hackspett i grönområdet Svarte Mosse som ligger strax norr om området. När det gäller hasselsnok handlar det om att skapa öppna miljöer och högar av död ved och sten som de kan gömma sig under på vintern, säger han.

Krångligt att flytta snokar
Att inventera och flytta hasselsnokarna är ett krångligt arbete som måste göras för hand. Ola och hans kollegor använder sig av en lite speciell teknik för att locka fram ormarna. De lägger ut tjärpappsark på lämpliga områden som snabbt värms upp av solen. På morgonkvisten när ormarna fryser lägger de sig under de varma arken och kan då upptäckas.

–  Ja i bästa fall. Hasselsnokar är luriga små rackare som inte går på vad som helst. Vi har hittat några enstaka, men så finns det inte heller så många individer i det här området. Men det räcker med att det finns en enda för att åtgärderna ska vara nödvändiga, säger Ola.

Hackspettar trivs i höga stubbar
Vad gäller mindre hackspett så har ett värdefullt alkärr sparats vid i den här delen av parken. Detta tillsammans med att man skapar förbättrade livsmiljöer i Svarte Mosse ska göra att den mindre hackspetten i slutändan gynnas av exploateringen.

–  Förbättring av livsmiljöerna innebär att skapa högstubbar som de trivs i. Vi sågar av vissa trädtoppar och ringbarkar vissa träd. När träden dör flyttar insekter in i träden som i sin tur blir föda för hackspetten.

Fredrik Ternström berättar vidare att områdets hasselsnokspopulation är hotad av inavel idag eftersom området är isolerat från andra populationer. De nya miljöerna i Svarte Mosse kan bli ett lyft för arten som helhet, även om enstaka individer kommer att försvinna, säger han.

–   Våra förhoppningar är inte bara att stärka Göteborgs Hamn som godsnav, utan att även stärka hasselsnok och mindre hackspett som arter, avslutar Fredrik Ternström.

Är du intresserad av att hyra lager i Port of Gothenburg Logistics Park?

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Kontakta oss