2016-12-09

Robotar intar logistikpark

Det nya lager som Prologis bygger åt Logent i Port of Gothenburg Logistics Park blir automatiserat. Robotlösningen innebär en kapacitetsökning med 50-75 procent. Logent flyttar in i mars.

—     Det nya lagret ska i stor utsträckning vara automatiserat vilket ger en hög effektivitet. De största fördelarna med robotar i lagerhanteringen är att vi kan optimera lagerutrymmet samtidigt som vi kan reducera cykeltiden för hanteringen av produkterna väsentligt jämfört med tidigare produktionsmetoder, säger Kurt Liljergren, vice vd på Logent.

Merparten av den hanterade volymen blir automatiserad och sköts av en robotiserad produktionsanläggning.


Skiss över den planerade anläggningen i Logents nya lager. Bild: Logent

Logistiklösningen innebär att det ankommande godset lossas automatiskt med hjälp av ett så kallat ”moving floor system” som är direkt integrerat med den robotiserade produktionsanläggningen där nedbrytning, sortering och palläggning av godset sker. Den manuella insatsen med truckar blir enbart då det sorterade godset ska inlagras och senare lastas på bil för leverans till slutmottagare.

Den robotiserade produktionsanläggningen innebär en avsevärd kapacitetsökning på mellan 50-75 procent jämfört med dagens produktionslösningar. Det innebär även en kraftig ökning av effektiviteten och att en stor del av arbetets innehåll vid den nya anläggningen förändras från ett traditionellt lagerarbete till att bli maskinoperatörsstyrt.

Går det att säga hur många personer som hade fått göra det här jobbet om ni inte hade haft robotar?

—     En manuell lösning hade inte varit möjlig eller ekonomiskt försvarbar med tanke på volymerna. Mellan 100 och 130 personer kommer att sysselsättas vid anläggningen ändå, säger Kurt Liljergren.

Den nya automationslösningen är designad och utvecklad av Logent i samarbete med ett svenskt industriföretag beläget i Västsverige.

Prologis påbörjade bygget i Port of Gothenburg Logistics Park tidigare i år på spekulation.  Anläggningen väntas stå färdig i mars 2017, då flyttar Logent in. Den andra etappen i logistikparken kommer att ge ytterligare 20 000 kvadratmeter logistikyta för uthyrning. 

Vill du veta mer om Skandinaviens största hamn?

Är du intresserad av att hyra lager i Port of Gothenburg Logistics Park?

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Kontakta oss