2016-04-14

Prologis bygger två nya logistikfastigheter - klara vid årsskiftet

I dagarna sätter Prologis spaden i marken då bygget av två nya logistikfastigheter startar igång i Port of Gothenburg Logistics Park. Byggnaderna, som är på 27 000 respektive 10 000 kvadratmeter vardera, ska vara klara för inflyttning i januari 2017.

– Det blir de två första byggnaderna i vår del av parken. Den ena blir på ungefär 27 000 och den andra på 10 000 kvadratmeter, lite beroende på kommande hyresgästers önskemål vad gäller kontorsinnehåll och så vidare, men ungefär så, säger Allan Lavén, regiondirektör Norden på Prologis.

Byggnaderna kan hyras ut i delar om 5000 kvadratmeter vardera och uppåt. Det skulle i teorin kunna innebära sju olika hyresgäster i de nya byggnaderna, men Allan Lavén tror att man kommer att landa på fyra, möjligtvis fem användare i slutändan. Man är redan i diskussioner med potentiella kunder och beräknar att inflyttning är möjlig i januari nästa år.

Bygger på spekulation
Det vanliga i logistikfastighetsbranschen är att man börjar bygga först när kontrakt är påskrivna med hyresgäst, men Prologis är så pass komfortabla med marknadsläget att man bygger på spekulation – utan att kontrakt med hyresgäster är klara.

– Dels råder underskott på tillgängliga, moderna logistikfastigheter i Göteborg i allmänhet. Dessutom är det här specifika läget optimalt ur logistiksynpunkt, med den omedelbara närheten till både Göteborgs Hamn och fordonsindustrin. Båda de här faktorerna driver efterfrågan på logistikanläggningar, säger Allan Lavén.

Möjlighet till kortare kontrakt
En annan, lite osedvanlig aspekt med Prologis nya bygge är de korta avtal som erbjuds. Medan man normalt skriver tioårskontrakt eller längre, har Prologis bestämt sig för att ge möjligheten att teckna femårsavtal med kommande hyresgäster. Men då kan man få räkna med att årshyran kan bli något högre.

– Hyresnivåer alltid föremål för förhandling och den beror på många olika faktorer där avtalslängd är en, kontorsinnehåll en annan, och specifika tekniska krav en tredje. Men det finns en så pass stor efterfrågan på marknaden att vi tror på den här lösningen.

Prologis har sedan tidigare bra koll på marknaden i området. I Arendal, några kilometer väster om Port of Gothenburg Logistics Park, äger Prologis fyra logistikfastigheter om totalt 70 000 kvadratmeter. Den fjärde byggnaden blev 100 procent uthyrd innan färdigställandet för knappt två år sedan.

Dags för etapp två under andra halvan av 2017
Första spadtaget för Prologis två nya byggnader sker inom de närmsta dagarna – men redan nu planerar man för fas två i bolagets del av parken. Sannolikt kommer man att sätta spaden i marken för ytterligare en byggnad om 26 000 kvadratmeter någon gång under andra halvan av 2017.

Fakta Prologis:

Prologis är ett ledande globalt företag som utvecklar och hyr ut logistikanläggningar till mer än 5 200 kunder i Nord- och Sydamerika, Europa och Asien. Anläggningarnas sammanlagda yta omfattar cirka 62 miljoner kvadratmeter.

I Sverige äger och förvaltar Prologis cirka 400 000 kvadratmeter logistikutrymme i tolv fastigheter. Företaget har varit aktivt på den svenska marknaden sedan 2002. Prologis fastigheter i Sverige finns i Göteborg, Stockholm, Örebro, Jönköping, Norrköping och Ljungby.

Är du intresserad av att hyra lager i Port of Gothenburg Logistics Park?

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Kontakta oss