2016-12-09

Högtryck på Belgienlinje

Det svenska rederiet SOL utökar trafiken mellan Göteborgs Hamn och belgiska Zeebrugge. Förändringen innebär ökade möjligheter för svenska import- och exportföretag att frakta gods till och från Belgien, Sveriges åttonde största exportmarknad.

Det Göteborgsbaserade rederiet Svenska Orient Linien, SOL, utökar sin trafik mellan Göteborg och belgiska Zeebrugge. Rederiets fartyg kommer att avgå från Göteborgs Hamn sju gånger i veckan.

—     Vi har haft en fantastisk volymutveckling under året som gått och slagit i taket kapacitetsmässigt. Därför utökar vi nu trafiken på linjen så att vi även fortsättningsvis kan erbjuda våra kunder en stabil trafik och en bra service, säger Ragnar Johansson, vd på Svenska Orient Linien AB.

För att hantera de nyinsatta avgångarna har rederiet satt in ett nytt fartyg, Ark Forwarder. Det 185 meter långa fartyget kommer att lägga till i hamnens roro-terminal* Gothenburg Roro Terminal. Den första seglingen avgår på torsdag. Resan till Zeebrugge tar ungefär ett och ett halvt dygn.

16 anlöp till och från Belgien varje vecka
Göteborgs Hamn har nu fem roro-linjer med totalt 16 anlöp till och från Belgien varje vecka. Utöver SOL trafikeras Belgien även av roro-rederierna CLdN och DFDS Seaways som går till Zeebrugge respektive Ghent.

—     Zeebrugge är ett viktigt godsnav för många svenska import- och exportföretag som verkar i Belgien och norra Frankrike. Nu finns det ytterligare alternativ att frakta gods dit från Göteborgs Hamn. Det är mycket glädjande att SOL fortsätter att satsa på Göteborgs Hamn, säger Jacob Minnhagen, affärsutvecklare på Göteborgs Hamn AB.

Belgien är Sveriges åttonde största exportmarknad med ett exportvärde på cirka 50 miljarder kronor. Verkstadsprodukter, maskiner och kullager är det som exporteras mest till Belgien. Många svenska exportvaror lastas också om i belgiska hamnar för vidare transport till andra marknader. Importen från Belgien består bland annat av livsmedel, fordon och industrikomponenter.   

 Mer om Göteborgs Hamns linjeutbud.

* Roro står för roll on/roll off och är trailers och annat rullande gods som fraktas på fraktfärjor med tät linjetrafik inom Europa.

Är du intresserad av att hyra lager i Port of Gothenburg Logistics Park?

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Kontakta oss