2016-06-01

Ny hamnentré invigd

Nu står den klar – en gemensam entré för lastbilstrafiken till Göteborgs Hamn. En tydligare väg in till hamnen, effektivare trafikflöden och bättre mottagande är några av vinsterna med den nya hamnentrén.

Precis i anslutning till hamnterminalerna på Hisingen ligger den nya hamnentrén, som även går under namnet Port Entry. Den är en efterlängtad pusselbit i att skapa bättre trafikflöden till och från hamnen.

– Det här är ett riktigt lyft för lastbilstrafiken till hamnen. En gemensam ID-kontroll för samtliga godsterminaler underlättar för chaufförerna. Dessutom kommer trafiken att styras till nya ytterhamnsmotet. Då kommer de mindre vägarna, där det lätt skapas köer att avlastas, säger Magnus Nordfeldt, projektledare på Göteborgs Hamn AB.

Den nya entrén omfattar parkeringar, lastbilsfickor och ID-kontroll för samtliga hamnterminaler. På området finns även en Preem-station för yrkestrafik. Avarn Security (tidigare G4S), som ansvarar för säkerheten i hamnen, samlokaliseras i entrébyggnaden.

Viktigt med snabb genomströmning
Det är lastbilar som inte är föranmälda som ska åka till hit. Varje terminal kommer att ha en egen mottagningsdisk. Efter anmälan åker lastbilarna direkt till den hamnterminal där godset ska lämnas eller hämtas.

– Det blir ett bättre mottagande av chaufförerna i moderna faciliteter, säger Magnus Nordfeldt.

Successiv inflyttning under året
Den gemensamma säkerhetsfunktionen kommer först på plats. Under året kommer hamnterminalerna Gothenburg Roro Terminal, Logent samt APM Terminals att flytta in. Tidpunkter för detta meddelas av respektive terminal. Fram till att terminalernas ID-kontroller har flyttat in i nya hamnentrén så gäller nuvarande platser för föranmälan och ID-kontroll.

Byggnationen har utförts av Serneke Anläggning på uppdrag av Göteborgs Hamn AB. Investeringen uppgår till cirka 40 miljoner kronor och samfinansieras av terminaloperatörerna.

Är du intresserad av att hyra lager i Port of Gothenburg Logistics Park?

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Kontakta oss