2016-12-09

Ny fartygslinje för gods till Rotterdam

Den svenska industrin kan glädja sig åt en ny fartygslinje med godstrafik till Rotterdam. Bakom den nya linjen står roro*-rederiet CLdN vars fartyg kommer att anlöpa Göteborgs Hamn två gånger i veckan.

En ny linje för godstransporter mellan Göteborg och kontinenten har startats. Bakom linjen står det luxemburgska roro-rederiet CLdN. Rederiets fartyg kommer att avgå från Logent Ports and Terminals i Göteborgs Hamn till Rotterdam två gånger per vecka.

—     Rotterdam är ett viktigt godsnav för många svenska import- och exportföretag. Nu finns ytterligare ett alternativ att ta sig dit, vilket ligger i linje med vår ambition att kontinuerligt utveckla vårt linjeutbud, säger Claes Sundmark, affärsområdeschef på Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs Hamn har cirka 130 direktförbindelser till destinationer runt om i världen. Förutom fartyg som går direkt till slutdestinationen finns också en frekvent trafik till andra stora kontinenthamnar. Därifrån kan man sedan nå i stort sett vilken hamn som helst i hela världen.

Hög frekvens till kontinenten
Det mesta av CLdN:s last går i dagsläget till Frankrike som är rederiets största marknad. Men mycket går också till andra delar av Europa, så som Belgien, Spanien, Portugal, Tyskland och Italien.

—     Vår styrka som rororederi är frekvensen och den snabba transporttiden från dörr till dörr. Rotterdam är en väldigt bra hub, därifrån når man snabbt ut till övriga delar av Europa med järnväg, lastbilar och andra fartygslinjer, säger Emil Holmgren, linjerepresentant på CLdN.  

Satsningen på den nya linjen innebär att CLdN har fem avgångar per vecka från roro-terminalen Logent Ports and Terminals i Göteborg, två till Rotterdam och tre till Zeebrugge.

—     Vi kommer även att kunna erbjuda en ökad frekvens till danska Hirtshals, från Göteborg, Zeebrugge och Rotterdam, där vi startade upp vår service tidigare i år. Samtidigt har vi också startat upp en järnvägsförbindelse mellan Zeebrugge till Lyon, det händer mycket hos oss just nu och vi ser positivt på framtiden, avslutar Emil Holmgren.

Mer om linjeutbudet från Göteborgs Hamn.

Fakta CLdN:

Roro-rederiet CLdN (Compagnie Luxembourgeoise d’Navigation) verkar inom Cobelfret, som är en sjöfrakt- och hamnkoncern som också erbjuder landlogistiktjänster. CLdN har anlöpt Göteborg sedan 1999.

 

* Roro står för roll on/roll off och är trailers och annat rullande gods som fraktas på fraktfärjor med tät linjetrafik inom Europa.

Är du intresserad av att hyra lager i Port of Gothenburg Logistics Park?

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Kontakta oss