2017-11-06

Hamnkonfliktens effekter granskas i stort forskningsprojekt

Hamnkonflikten i Göteborgs Hamn har lett till rekordlåga containervolymer och har tvingat fram förändringar i godsflödena hos en mängd aktörer. Johan Woxenius, professor vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, projektleder en ny studie som ska granska effekterna ur ett nationellt perspektiv.

Den långvariga konflikten i Göteborgs Hamns containerterminal mellan APM Terminals Gothenburg och Hamnarbetarförbundet har lett till störningar och rekordlåga volymer. Stora som små företag har drabbats och tvingats ta till alternativa lösningar där man i många fall styrt om sina godsflöden och utökat sina landtransporter.

I ett nytt projekt vid namn ”Logistiska konsekvenser av konflikten i Göteborgs containerhamn” ska Handelshögskolan vid Göteborgs universitet tillsammans med SSPA granska konfliktens effekter utifrån ett nationellt perspektiv. Man kommer opartiskt och oberoende att studera effekterna av konflikten och hur problem som uppstått har hanterats i konfliktens olika skeenden.

Påverkar hela import- och exportflödet
Det handlar om vilka aktörer som påverkas, hur de påverkas, vilka åtgärder som tagits för att minska konsekvenserna och vad effekterna har blivit. Konflikten är inte bara en lokal och regional fråga utan påverkar hela svenska import- och exportflödet.

 – För ett så handelsberoende land som Sverige är det av yttersta vikt att vår största hamn är effektiv och tillförlitlig, säger projektledaren Johan Woxenius, professor vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och en av forskarna i forskningscentrat Northern LEAD.

– Tids- och kostnadspressen i dagens komplexa produktionskedjor är så hård att produktionsleden bara placeras där logistiken fungerar fläckfritt. Vi behöver veta mer om hur avbrott påverkar och om strategier för att hantera störningarna, fortsätter Woxenius.

Studie i flera delar
Studien – som finansieras av Trafikverket – delas in i olika delar som rullas ut under projektperioden som startade i oktober. Första delen, som blir en bakgrundsbeskrivning av hamnkonflikten och de logistiska störningar som uppkommit, blir klar i mars 2018. Sedan fortsätter man bland annat med att titta på miljökonsekvenserna av förändringar i den maritima containertrafiken.

Avslutningsvis genomförs fallstudier som ska visa vilka logistiska, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser konflikten fått för enskilda företag och deras försörjningskedjor. En slutrapport väntas i september 2019.

FAKTA: Northern LEAD
Northern LEAD är ett logistikkompetenscenter bildat av Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola i samarbete med Logistics and Transport Society (LTS). Northern LEAD är består av fem kärnforskningsgrupper, samt anslutna professorer från olika discipliner. Kärnforskningsgrupperna består för närvarande av 14 professorer och cirka 70 forskare och doktorander. Läs mer om Northern LEAD och pågående forskningsprojekt här.

Nyare nyhet

Är du intresserad av att hyra lager i Port of Gothenburg Logistics Park?

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Kontakta oss