2015-11-05

Hamnbolaget fastighetsägare i nya parken

Under sommaren fick Göteborgs Hamn AB klartecken att bygga logistikpark i den mellersta delen av Port of Gothenburg Logistics Park. Området är 400 000 kvadratmeter stort och beläget en knapp kilometer från kajkanten. Markarbeten är redan igång och inflyttning beräknas kunna starta under 2017.

Området i den mellersta delen av parken utgör cirka hälften av markytan i Port of Gothenburg Logistiks Park. Markägare är Göteborgs Hamn AB och detaljplanerna för området antogs av Göteborgs kommunfullmäktige i augusti.

-  Vi har kämpat med här i över tio år, så jag är självklart jätteglad att planerna äntligen vunnit laga kraft, säger Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn AB.

Många faktorer har vägts in i Göteborgs Kommunfullmäktiges beslut. Några av de viktigaste har handlat om den fortsatta utvecklingen av Göteborgs Hamn, menar Magnus Kårestedt.

–  Ja, eftersom sådana här satsningar är en förutsättning för att vi ska kunna vara det självklara godsnavet i Skandinavien. Port of Gothenburg Logistics Park är ett exempel på det nytänkande som krävs av en modern och innovativ hamn för att möta omvärldens behov, säger han.

Idag är 22 000 människor beroende av Göteborgs Hamn för sin försörjning och hela den nya logistikparken beräknas kunna skapa ytterligare cirka 2000 arbetstillfällen. Nedräknat till just det här området rör det sig om 800 jobb.

–  Dessutom är merparten av dessa arbetstillfällen sådana som inte kräver akademisk utbildning. Det råder en väldigt stor efterfrågan på  sådana jobb i regionen just nu, fortsätter Magnus Kårestedt.

Är du intresserad av att hyra lager i Port of Gothenburg Logistics Park?

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Kontakta oss