2017-03-02

Göteborg utsett till Sveriges bästa logistikläge

För sextonde året i rad hamnar Göteborg i topp när branschtidningen Intelligent Logistik rankar Sveriges bästa logistikläge. Avgörande för placeringen är Nordens största hamn, med oceangående direktlinjer och en välutvecklad infrastruktur för godstransporter via tåg. Här är listan med alla skälen till varför det lönar sig att etablera sig i Göteborg.

 • Det centrala läget – i hjärtat av Skandinavien
  Sjuttio procent av Skandinaviens totala industri och befolkning ligger inom en radie av 500 km från Göteborg. Det inkluderar huvudstäderna Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Här möts alla stora Europavägar, vilket gör att företag har en snabb och enkel distributionskedja ut till hela Skandinavien.

Läs också: Göteborg utses till Sveriges bästa logistikläge för sextonde året i rad

 • Direktlinjer till andra världsdelar
  Avgörande för 1:a-placeringen är Nordens största hamn, med oceangående direktlinjer till och från Asien, Mellanöstern, Nordafrika och Nordamerika. Dessutom finns en tät trafik till och från länder i Europa. Totalt har Göteborgs Hamn direkt förbindelse med omkring 130 destinationer runt om i världen. Det finns också en omfattade trafik med omlastning till och från hamnen.
 • Nav för järnväg
  Förutom att Nordens största hamn ligger i Göteborg lyfter Intelligent Logistik också fram den välutvecklade infrastrukturen på godstransporter på järnväg. Göteborgs Hamn är internationellt känd för satsningar på tåganslutningar. Tågspåren vid hamnen trafikeras dagligen av 70 godståg. 25 av dessa är dagliga containerpendlar till städer runt om i hela Sverige och Norge. Det finns flera järnvägsterminaler i hamnområdet och nu byggs ytterligare en; Arkens kombiterminal, som kommer ge ännu bättre möjligheter för gods att ta tåget.
 • Hög konkurrens inom transportsektorn
  Många storspelare inom logistik har hubbar i Göteborg, bland annat DB Schenker, DHL och Postnord. Här finns ett etablerat logistiknätverk och konkurrens inom transportsektorn.

 Läs också: Importföretag tjänar på centrallager i Göteborg

 • Spetskompetens inom logistik
  Tillgången till logistisk kompetens är hög, vilket Intelligent Logistik lyfter fram i sin lista. Chalmers Tekniska Högskola, Handelshögskolan i Göteborg och Högskolan i Borås står för spetsutbildningar och forskning på transport- och logistikområdet.

Läs också: Hela listan över Sveriges bästa logistiklägen

Är du intresserad av att hyra lager i Port of Gothenburg Logistics Park?

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Kontakta oss