2016-04-14

Efterlängtad, hamnnära järnvägsbro klar

Nyligen släpptes trafiken på en ny järnvägsbro över Göta Älv – Södra Marieholmsbron. Den nya bron innebär dubbelspårig järnväg över älven – och är en efterlängtad kapacitetshöjning av tågtrafiken till och från Nordens största hamn.

– Nya Marieholmsbron är otroligt viktig för godstransporterna till hamnen. Kapaciteten höjs betydligt och vi kan fortsätta den positiva och hållbara trenden med allt fler tågtransporter till och från hamnen. Det blir ett stort lyft för hela den svenska export- och importindustrin, säger Magnus Kårestedt, vd, Göteborgs Hamn AB.

Bron löper parallellt med den befintliga Marieholmsbron och är en del av den 10 km långa hamnbanan – spåret som förbinder Göteborgs Hamn med landets järnvägsnät. Hamnbanan trafikeras varje dygn av cirka 70 godståg. Ett  stopp i trafiken får stora konsekvenser för näringslivet – inte bara i Västsverige utan i hela landet. 

För att markera hur viktig Södra Marieholmsbron är invigdes den av infrastrukturminister Anna Johansson.

– Jag är glad att få inviga Södra Marieholmsbron idag. Det är ett imponerande arbete som har utförts i och med färdigställandet av bron. Med effektiva och hållbara godstransporter från olika delar av Sverige till Nordens största hamn i Göteborg stärker vi svensk export, möjliggör för fler jobb och bidrar till att minska transportsektorns utsläpp, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Men innan dubbelspåret kan användas fullt ut ska den gamla bron få ett lyft. Det beräknas vara klart efter sommaren.

Den nya bron är öppnings- och svängbar och ligger 75 meter söder om den befintliga Marieholmsbron.

Är du intresserad av att hyra lager i Port of Gothenburg Logistics Park?

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Kontakta oss