2016-06-22

Byggplaner för 1 000 miljarder i Göteborgsregionen

Det byggs som aldrig förr i Göteborg. Inte bara intill hamnen utan i hela regionen. Byggen hela för 1 000 miljarder kronor förbereds i Göteborgsregionen de närmaste 20 åren, enligt en ny rapport från Business Region Göteborg.

I Göteborgs arbetsmarknadsregion finns planer på bostadsbyggande, kontor, handel, infrastruktur och logistik för mellan 800 och 1 000 miljarder kronor fram till 2035.  Sannolikt ännu större belopp. Det visar en inventering av planerade byggprojekt som Sweco gjort för Business Region Göteborgs räkning.

Mycket ingår i projektet Älvstaden, som räknas som ett av Europas största samlade stadsutvecklingsprojekt. Älvstaden omfattar nya bostäder och kontor för mellan 158 och 174 miljarder. Men det är långt ifrån den enda stora bygginvesteringen i Göteborgsregionen de kommande två decennierna.

– Den höga investeringstakten skapar många möjligheter för regionens befolkning, näringslivet och tillväxten, säger Henrik Einarsson, etableringschef i Business Region Göteborg.

Fler göteborgare
Rapporten inkluderar även en befolkningsprognos. Den ökade inflyttningen kan göra att regionens befolkning ökar med närmare en kvarts miljon människor - till 1,3 miljoner år 2035.

Det skapar underlag för tillväxt med nya företagsetableringar och nya stadsdelar som växer fram både i regionens stadskärnor och i förortskommuner. Tillgängligheten förbättras med utbyggd infrastruktur för transporter och behovet av bostäder fortsätter öka.

Rapporten visar också att den allra största delen av byggprojekten är planerade till första delen av den kartlagda perioden, med start redan i år och nästa år. Påfallande mycket ska vara klart redan till 2021. Många projekt fortsätter även därefter.

I rapporten betonas vikten av planering och samordning för att undvika flaskhalsproblematik. Att bygga mycket på liten yta innebär komplicerad logistik och kräver att de olika aktörerna samarbetar med varandra.

Är du intresserad av att hyra lager i Port of Gothenburg Logistics Park?

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Kontakta oss