2016-04-14

Bockasjö redo för byggstart i Sveriges hetaste logistiklägen

Bockasjökoncernen är just nu med och utvecklar två av Sveriges viktigaste logistikområden; Göteborgs Hamn och Landvetter flygplats. Där etablerar de totalt 260 000 kvadratmeter logistikyta i direkt anslutning till de största godsflödena. Redan i början av nästa år är det dags för inflyttning.

Logistikbranschen har korta ledtider. Bockasjös VD Joakim Hedin vet av erfarenhet att behoven uppstår allt snabbare och då vill kunderna ofta kunna få tillgång till lokalerna inom tio månader. Därför färdigställer företaget nu mark parallellt på två av de viktigaste knutpunkterna i Norden, samtidigt som de för diskussioner med potentiella hyresgäster.

– Vi utför just nu markarbeten i hamnens nya logistikområde längs med Hisingsleden. Här planerar vi 160 000 kvadratmeter logistikyta fördelat på fem byggnader. Landvetter är ett joint venture med Swedavia, där vi just nu utför markarbeten. Och där bygger vi totalt 100 000 kvadratmeter fördelat på fyra byggnader, säger Joakim Hedin.

Utvecklar stora ytor för stora bolag
När de fem fastigheterna i anslutning till hamnen står klara handlar det om en investering på cirka 1,1 miljarder. Bockasjö har haft förfrågningar om etableringar i Göteborg tidigare men tvingats tacka nej på grund av markbrist.

– Hamnen har en unik ställning. Det är ett av de hetaste områdena i Sverige idag. Därför tyckte vi självklart att det var intressant. I och med de affärerna kommer vi att ha en stark dominans i Göteborgsområdet, säger Joakim Hedin.

Bockasjö specialiserar sig på bygga, äga och förvalta logistikfastigheter. Bolaget startade 2004 och ägare är Joakim Hedin och Paul Frankenius. Man hyr idag ut till några av transportbranschens jättar, som till exempel DHL, Schenker och PostNord.

– Våra framgångar bygger på att vi kom in i en tid av konsolidering, där många gick från att ha många mindre lager till ett större. Som till exempel när Schenker 2011 gick från fyra depåer till ett gemensamt lager på 30 000 kvadratmeter. Kort därefter byggde vi till ytterligare 19 000 kvadratmeter. Att samla verksamheten på det sättet innebar att de gjorde stora rationaliseringsvinster.

Fastigheter anpassade för framtidens krav
Det finns redan ett stor intresse för lokalerna i logistikområdet i hamnen. Tillgänglighet och hållbarhet i logistisk infrastruktur är en viktig aspekt. Men också att lokalerna är enkelt anpassningsbara för fraktbranschens nya, framväxande behov.

– I och med att e-handeln ökar, så får tredjepartslogistiker allt större krav på att möta tuffa marginaler och ser därför över hela kostnadskedjan. Man vill sänka styckekostnaden vad det gäller dockning och pack. I och med att det blir allt mer plock kommer husen också att se annorlunda ut. Till exempel med allt större entresolytor, som sträcker sig från lastintaget och 25-30 meter in i anläggningen.

Joakim Hedin tycker att man hittat formen för framtiden. Främst genom att optimera lagringskapaciteten i byggnaderna med rätt storlekar och höjder. Men också genom att alltid bygga miljöcertifierade lokaler.

– Lokalerna kommer att vara Green Building certifierade. Det innebär att de ska förbruka 25 procent mindre än vad Boverkets norm föreskriver. Moderna logistikfastigheter, som våra, förbrukar långt under det.

Är du intresserad av att hyra lager i Port of Gothenburg Logistics Park?

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Kontakta oss